Hoppa till huvudinnehåll
Traintracks

RRTCDM

RRTCDM står för Rail Road Terminal Collaborative Decision Making och omfattar import- och exportflöden hos två intermodala terminaler, Jönköping och Nässjö. RRTCDM kan generera erfarenheter från intermodala terminaler som kan bidra till den allmänna förståelsen av Collaborative Decision Making-konceptet.

Projektet startades i augusti 2020 och fortsätter fram till juni 2023. Terminalerna i projektet är belägna i Jönköpingsregionen som kommer använda en digital plattform för att demonstrera konceptet Collaborative Decision Making (CDM).

Konceptet omfattar utveckling av processbeskrivningar som identifierar fysiska, administrativa händelser och koordineringspunkter samt involverade aktörers samlade informationsbehov, i syfte att skapa samsyn. Underlagen från detta Living Lab kommer sedan att användas som grund för att sätta upp och demonstrera ett standardiserat digitalt utbyte av realtidsinformation mellan aktörerna.

Genom att introducera CDM-konceptet till stora intermodala terminaler i Sverige skapas möjligheter till digitala samarbeten gällande prognostisering av tillgänglig kapacitet. Genom att införa ett automatiskt och digitalt datautbyte skapas möjligheter för att skapa ett effektivt samarbete mellan den intermodala terminalen, rederier, tågoperatörer och lastbilsoperatörer.

Målet med projektet är att skapa effektivare samarbeten mellan den intermodala terminalen, rederier, tågoperatörer och lastbilsoperatörer. Detta genom att skapa möjligheter till digitala samarbeten gällande prognostisering av tillgänglig kapacitet för att öka fyllnadsgrad hos tågpendlar. I projektet undersöks även hur delning av tåglistor kan effektiviseras med hjälp av digitala verktyg för att på så sätt minska manuella åtgärder och säkerställa kvalitet.

RRTCDM är en del av FEDeRATED.