Hoppa till huvudinnehåll
Traintracks

RRTCDM

Collaborative Decision Making (CDM) är en metod för att öka datautbytet mellan aktörer i transportkedjan, och på så sätt uppnå ökad effektivitet och reducerade hanterings- och transportkostnader. I projektet RRTCDM testas och utvärderas konceptet med import- och exportflöden hos kombiterminalen Solåsen i Jönköping som testcase.

RRTCDM står för Rail Road Terminal Collaboriative Decision Making, och i projektet deltar bland annat terminaloperatören Transab och tågoperatören GDL. Projektet ingår som ett Living Lab i FEDeRATED och pågår till december 2023.

Konceptet omfattar utveckling av processbeskrivningar som identifierar fysiska, administrativa händelser och koordineringspunkter samt involverade aktörers samlade informationsbehov, i syfte att skapa samsyn. Underlagen från detta Living Lab kommer sedan att användas som grund för att sätta upp och demonstrera ett standardiserat digitalt utbyte av realtidsinformation mellan aktörerna.

Målet med projektet är att skapa effektivare samarbeten mellan den intermodala terminalen, rederier, tågoperatörer och lastbilsoperatörer. Detta genom att skapa möjligheter till digitala samarbeten gällande prognostisering av tillgänglig kapacitet för att öka fyllnadsgrad hos tågpendlar. I projektet undersöks även hur delning av tåglistor kan effektiviseras med hjälp av digitala verktyg för att på så sätt minska manuella åtgärder och säkerställa kvalitet.

RRTCDM är en del av FEDeRATED.

Vill du veta mer om RRTCDM?