Hoppa till huvudinnehåll

Utmaningar

Tre personer samarbetar under en workshop

Inom logistiksektorn står företag inför en mängd olika hinder och svårigheter när det gäller att hantera och utnyttja data effektivt. Genom att dela dessa utmaningar med andra partners och experter inom området, kan vi tillsammans arbeta mot innovativa och hållbara lösningar.

Vi önskar främja samarbete och kunskapsutbyte genom att låta våra partners beskriva sina specifika utmaningar. Oavsett vad man söker är vi övertygade om att delning av dessa utmaningar kan leda till nya idéer, insikter och potentiella lösningar. Kanske söker ni specifika teknologier, nya samarbetspartners eller vill ha tips från de som gjort något liknande tidigare.

Hör av er till oss så delar vi er utmaning!

Datadelning E-Charge

Inom projektet E-Charge har det påträffats problem i datadelning av storskalig flottdata. Sådan data är viktig för att möjliggöra en fullskalig simulering av dagens lastbilsflottan för att bättre förutspå utmaningar som står i vägen för en fullständig elektrifiering av tung lastbilstransport. 


 

Vi söker: Lastbilstillverkare och åkerier

Kontakta mattias.ingelstrom@iea.lth.se för frågor och intresse!

Fyllnadsgrader för effektivare och mer hållbara godstransporter i Sverige

Utgångspunkten är att få fram relevanta schablonvärden att använda vid energi- och emissionsberäkningar. I förlängningen handlar det om att ni ska kunna få bättre CO2-rapportering bland annat. De medelvärden som räknas fram utgör även ett viktigt referensvärde som ni kan använda för att jämföra era egna transporters effektivitet med andra aktörer i er bransch. I projektet vill vi undersöka det faktiska kapacitetsutnyttjandet för godstrafik på det svenska vägnätet och ta fram ett genomsnittligt värde för fyllnadsgrader i fordonen. För att kunna göra detta behöver vi veta hur mycket last som fordonen bär. Vi behöver också veta hur långt fordonen rör sig utan last mellan uppdrag. 

Vi söker: Transportörer, godsägare, transportbeställare

Kontakta sebastian.backstrom@ivl.se för frågor och intresse!