Hoppa till huvudinnehåll

Multimodal informationsdelning

Logistikaktörer står inför utmaningar i att säkra och förbättra effektiviteten i försörjningskedjor. Bristande transparens och tillförlitlighet är två av dessa som skapar frågor angående var lasten befinner sig och hur den hanteras under transporten samt om lasten kommer fram i tid och i rätt skick. I transportutövande skapar detta behov av bättre samarbete mellan aktörer. Detta med mål om att minska eller eliminera osäkerheter.

chuttersnap unsplash

Syfte

 • Kartlägga var informationsbrist uppstår som skapar osäkerhet och effektivitetsförluster i försörjningskedjan
 • Digitalisera informationen
 • Sprid information till fler intressenter, inte enbart till din närmsta ”granne”
 • Skapa effektiva förutsättningar att dela information säkert
 • Informationsutbyte ska ske utan behov av nya format och standarder

Genomförande

 • Test och demonstration av plattform för semantisk kommunikation
  Sammankoppla Sandvik, Geodis och RoadCargo för kommunikation via Internet of Logistics´
 • Undersöka och utvärdera alternativa/adderande datakällor
  Vilka andra datakällor, som idag inte innefattas i försörjningskedjan, finns tillgängliga för att öka tillförlitlighet och transparens för skeppningar under transit? Hamn- och sjötrafikdata m.m.
 • Organisering, styrning och säkerhet
  Vid en framtida implementering, hur kan vi säkerställa att information kan sändas säkert, att systemet utvecklas och inte minst vidmakthålls. Frågor kring oberoende, utveckling och inte minst uppskalningsmöjligheter.

Projektinformation Fas 3

I projektet studeras Alleimas export av färdigproducerade varor från produktionsanläggningen utanför Gävle, och specifikt de med destination Scranton norr om New York. Transporterna går via Gävle hamn, Bremerhaven och Port of New York/New Jersey. I fas 2 av projektet omfattades transporterna på svensk mark medan fas 3 inkluderar hela transportkedjan.

Projektet ingår som ett Living Lab i FEDeRATED och slutredovisas i december 2023.

Vill du veta mer om Multimodal informationsdelning?