Hoppa till huvudinnehåll

Kick Off – HCT DUO DEMO Hallsberg-Örebro

-
Scandic Grand Örebro, Fabriksgatan 21-23, 702 23 Örebro

Välkomna till kick off för projektet – HCT DUO DEMO Hallsberg-Örebro med informationstillfälle om införande av BK4 och längre fordon (34,5 meter) i Sverige.

Lång lastbil står framför fartygscontainrar

Information

Region Örebro län med partners har beviljats stöd från Energimyndigheten att utreda hur längre fordonskombinationer på väg påverkar den multimodala logistikkedjan utifrån parametrar som miljö, ekonomi och säkerhet. Inom ramen för detta projekt kommer pilottester med 30 meter långt fordon (duo-link-ekipage) att genomföras mellan Hallsbergsterminalen och logistikintensiva områden i Örebro för att ge data till den forskning som ska genomföras. På landsväg mellan Örebro och Garphyttan kommer också pilottester för att utreda säkerhet för oskyddade trafikanter (cyklister) att genomföras.

Preliminär Agenda

Tid: 09:30-13:00 (inklusive lunch)
Datum: 15 september 2023
Plats: Örebro, Scandic Grand (avstigning på Örebro Södra för de som tar tåget)
Adress: Fabriksgatan 21-23, 702 23 Örebro

09:30 – 10:00 Kaffe och smörgås

10:00 – 10:05 Välkomna Dino Keljalic, Region Örebro län

10:05 – 10:30 Möjligheterna med HCT-transporter - Thomas Asp, Trafikverket

  • Status kring införandet av BK4 och 34,5 meter långa fordon
  • Information om arbetet inom HCT Sverige
  • Beredskap i kommuner och regioner

10:30 – 11:10 Inspirationsföreläsningar från HCT-projekten Auto Freight & Jula

11:10 – 11:55 Presentation av projektet - HCT DUO DEMO Hallsberg-Örebro

  • Kort om projektet och Energimyndighetens utlysning: Dino Keljalic Region Örebro län (5 min)
  • Systemanalys: Frans Prenkert, Örebro Universitet (10 min)
  • Miljöberäkningsverktyget NTMCalc: Magnus Swahn, Conlogic AB (10 min)
  • Pilottester och insamling av data: Klas Hedvall & Fredrik von Corswant, Chalmers och  Markus Ekwall, GDL (10 min)
  • Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter Örebro-Garphyttan, Katja Kircher och Jesper Sandin, VTI (10 min)

11:55 – 12:00 Avslutning

12:00 – 13:00 Gemensam Lunch

Anmälan:

Deltagande är kostnadsfritt, anmäl dig senast den 12 september.

Meddela eventuell specialkost.