Hoppa till huvudinnehåll

Säkra och trygga delade stadsytor

Stockholms stad

I innerstaden är det många intressen som ska samsas på stadens gator. Inom pilotområdet finns bland annat flera skolor och förskolor och vid vissa tider är många barn på gatorna samtidigt som flera leveranser sker till verksamheterna. Målet med projektet är att skapa en mer trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter genom nya lösningar som digital skyltning, dynamisk hastighetsreglering

Hur kommer testet att genomföras?

Pilotområdet är beläget i den västra delen av Södermalm. Området ramas in av Hornsgatan i norr, Rosenlundsgatan i väst, Fatbursgatan i söder och Bellmangatan/Björngårdsgatan i öst.

Gatorna inom området skiljer sig åt i design och layout och har olika regler och bestämmelser. Därför varierar utmaningarna också inom området, beroende på gata.

I området planerar projektet att testa följande:

  1. Gator inom eller i närheten av det ljusblå området säkras med geofencing till 30 km/h (reglerad hastighet).

  2. För att säkra övergångsställena längs med gågatan Swedenborgsgatan kommer en större yta runt gatan ha en hastighetsbegränsning på 15 km/h när det är många gående på gatan eller när det är många barn i området. Detta kommer att kombineras med digitala skyltar som varnar  om att det finns många oskyddade trafikanter i rörelse

  3. Björngårdsskolan - 15 km/h vid särskilda tider, till exempel när barnen börjar skolan och går hem från skolan. Antalet passager vid skolan kan mätas i förväg för att bestämma vilka tidsintervall 15 km/h ska tillämpas. Även digitala varningsskyltar, för icke-anslutna fordon, som meddelar att det finns många barn i området - minska hastigheten kommer att användas.

  4. Södermalmsskolan - 15 km/h vid särskilda tider, till exempel när barnen börjar skolan och när de flesta människor går hem från skolan. Antalet passager vid skolan kan mätas i förväg för att bestämma vilka tidsintervall 15 km/h ska tillämpas. Även digitala varningsskyltar, för icke-anslutna fordon, som meddelar att det finns många barn i området - minska hastigheten kommer att användas.

En geofence-lösning planeras att implementeras för att reglera hastigheten i olika zoner i området runt Swedenborgsgatan.

Pilotprojektet syftar till att undersöka om användningen av geofencing och digitala skyltar kan påverka beteendet hos bilförare och transportörer samt förbättra säkerheten och tryggheten för gående, i synnerhet för barnen.

Området som lastbilarna kör inom i Smarta Urbana trafikzoner steg 3

Bakgrund

Stockholms stad utgör hjärtat av en växande region, och i takt med att staden växer intensifieras konkurrensen om markanvändning. I innerstaden kommer situationen att nå en kritisk punkt eftersom den framtida väginfrastrukturen kommer att förbli densamma som idag. I Stockholm pågår en utveckling där gatornas roll behöver omprövas. Stadens gator är inte bara till för trafik utan också en plats för liv och möten.

Stockholms stad arbetar också aktivt med stadens skolor för att öka elevernas känsla av självständighet och trygghet när de reser till och från skolan. Det görs bland annat genom att sänka hastigheterna, öka hastighetsefterlevnaden samt genom att bygga om miljön runt skolorna.

Detta arbete innebär att öka efterlevnaden av regler och bestämmelser om hastighetsbegränsningar, men också att skapa en säker miljö runt skolan.

En livlig stad med kaféer, restauranger, butiker och aktiviteter gör den inte bara attraktiv för gående, det innebär också ett större flöde av varor och transporter. En situation med många leveranser och ibland tidspressade scheman skapar en mindre attraktiv miljö för gående, särskilt för barn som har svårare att förstå trafiksituationen.

Med digitala lösningar finns nya möjligheter och sätt att använda den befintliga infrastrukturen. Trafikmiljön kan t ex göras säkrare genom bättre regelefterlevnad utan att fysiska hinder behöver användas i samma utsträckning.

I testområdet på Västra Södermalm finns många skolor och förskolor, en gågata med kaféer och butiker, samt två lekgator. Många människor, inte sällan barn, rör sig i området. Samtidigt finns det en utmaning i trafikmiljön då många leveranser sker inom området och föräldrar skjutsar barnen till och från skolan. 

Vilka deltar i testet?

Stockholms stad, CLOSER,  Dagab, Edeva, Göteborgs stad, HAVI, KTH, Martin & Servera, Ramudden, Scania, Technolution, Viscando, Volvo Lastvagnar och VTI.

Vill du veta mer om testet?

Johanna Salén

Johanna Salén

Trafikkontoret, Stockholms stad
Trafikplanerare