Hoppa till huvudinnehåll

Säkra byggutfarter

Stockholm

Genom att implementera smarta lösningar vill vi förbättra trafiksäkerheten för byggtransporter i städer – från och till byggplatser, i deras närhet och på själva byggområdet. Här kan du lära dig mer om de innovativa åtgärder vi vidtar för att skapa en säkrare och effektivare byggmiljö. Läs vidare för att upptäcka hur vi arbetar för att vidareutveckla lösningar för säkra byggutfarter, en utpekad riskzon för kollisioner mellan trafikantgrupper.  

Bakgrund och problembeskrivning

In- och utfarter vid byggplatser som angränsar på olika vis till gång-och cykelbanor är en plats som är riskfylld ur ett säkerhetsperspektiv. Det uppstår lätt konfliktsituationer mellan cyklister och byggfordon vid sådana platser och tyvärr har flera tragiska olyckor skett kopplade till dessa platser. Vid byggplatsutfarter görs idag en trafikanrodningsplan (TA-plan) som beskriver hur skyltningen och ev. omledning av olika trafikanter ska lösas för att skapa en så säker miljö som möjligt. I vanliga fall nyttjas vanliga skyltar men ibland är situationen så komplex och bedöms för riskfylld att en eller flera flaggvakter behöver användas. Dessa typer av passager är inte endast en säkerhetsrisk för oskyddade trafikanter, de är också en plats som upplevs stressande för förarna. Även jobbet som flaggvakt är ett riskfyllt arbete och som ofta får utstå arga kommentarer och hot.  

Tidigare testades ett smart varningssystem (i Göteborg) som varnade både cyklist och förare vid eventuell kollisionsrisk. Genom att nyttja nya typer av system finns möjligheten att öka säkerheten och potentiellt kunna i vissa situationer undvika nyttjandet av flaggvakt.  

Testerna i Göteborg gjordes i en verklighetsbaserad miljö med testcyklister och testförare. Resultaten visade på en ökad känsla av säkerhet med än utan system och sensordata visade att cyklisterna generellt höll en lägre hastighet och stannade oftare med systemet än utan. Dock visade testerna att det finns en utvecklingspotential i systemet. Dels ansågs systemet vara lite väl komplext tekniskt för att vara robust – och att en lokal lösning förespråkas. Både lastbilsförarna och cyklisterna utryckte att det fanns oklarheter kring vem varningssystemet riktar sig till och hur signalerna ska tolkas.

Vad kommer att testas?

I det här projektet kommer en förenklad variant av det system som testades förra gången att testas. Istället för att blanda in tekniska komponenter från flera organisationer kommer Ramudden stå för hela systemlösningen. Förhoppningen är att denna lösning är mer implementeringsnära än vad som tidigare testats och att lösningen i närtid kommer kunna nyttjas på olika platser. Testet behöver dock visa hur väl den tekniska lösningen fungerar och vilka fördelar men även risker lösningen medför. Testet kommer att genomföras vid en verklig byggplatsutfart.  

Mål och syften

  • Ökad säkerhet för cyklister och gångtrafikanter vid passage av byggutfart
  • Minskad stress hos förarna med ökad assistans
  • Ökad kunskap kring krav på och hur ett digitalt varningssystem vid byggutfart ska utformas

 

Vilka deltar i testet?

CLOSER, Heidelberg Materials, M Logistics, Ramudden, RISE, Stockholms stad.

Med support från: Göteborgs stad, KTH, Trafikverket

 

Vill du veta mer om testet?

Felicia Hökars

Felicia Hökars

CLOSER
Projektledare