Hoppa till huvudinnehåll

En effektiv och automatiserad dispenshantering för intelligent access

Byggarbetsplats

I denna projektfas utforskar vi möjligheterna för att förbättra byggtransporter på ett smart sätt. Vi strävar efter att möjliggöra ökad lastkapaciteten för att minska antalet transporter. Här kan du läsa mer om hur innerstaden kan förbättras genom tydlig kommunikation om tillstånd och dess villkor. Genom en mer effektiv och automatiserad dispenshantering skapar vi en mer hållbar infrastruktur. 

Mål och syfte

  • Effektivare utnyttjande av befintligt vägnät
  • Mer effektiv kommunikation av krav och villkor vid beviljande av tillstånd. Dvs, stadens förmåga att möjliggöra digitala dispenser har ökat
  • Mer tillgänglig och användarvänlig information till föraren om dispensen och dess villkor möjliggörs 
  • Bättre kontroll över hela tillståndsprocessen för olika intressenter 

Bakgrund

Transportfordon kräver ibland olika typer av tillstånd för att köra på en specifik väg eller i ett särskilt område. Det kan innebära att få tillstånd att köra tyngre fordon eller under tider som normalt inte är tillåtna (till exempel under nattetid). Om vägen där fordonet ska köra ägs av en kommun, är det kommunen som utfärdar tillstånden. I stort sett är ansökningsprocessen ganska analog. Begäran om tillstånd skickas in till staden via e-post, och ansökan granskas, varefter staden utfärdar tillståndet. Tillståndet innehåller de tillämpade villkoren och skickas tillbaka till transportören som en PDF-fil. Dokumentet måste kunna presenteras under inspektioner och måste därför alltid finnas tillgängligt i fordonet vid körning på godkänd rutt (i pappersform, på en surfplatta eller liknande).

Med ny teknik kommer nya möjligheter. Idag är det möjligt att styra driften av ett fordon mer automatiskt, till exempel genom att använda geofencing för att kontrollera hastigheten på fordon. Genom att inkludera den här typen av teknik som en villkor i beviljade tillstånd kan det vara möjligt att bevilja nya typer av tillstånd som tidigare inte har beviljats. Detta beror på att vägmyndigheten har denna extra försäkran om att begränsningarna i tillståndet kommer att följas. Med tekniska lösningar kan det också vara möjligt att ge mer hjälp till föraren genom att publicera information i en separat surfplatta eller i HMI om vissa villkor vid körning i ett begränsat område.

Vad kommer att testas?

I detta test är fokus på hur staden kan kommunicera tillståndet och de villkor som gäller för ett givet tillstånd, såsom godkända rutter/områden, hastighet och tider. Informationen kan sedan tas emot av transportören antingen genom att integrera den i fordonet (där fordonet reglerar sig självt automatiskt) eller genom att ge föraren information på en extern smartphone eller surfplatta. Det kan vara en pdf-fil, men det kan också vara en annan typ av elektronisk version, så länge föraren kan visa tillståndsinformationen. Syftet är att påbörja stadens övergång mot att digitalt och dynamiskt kommunicera information och hantera utfärdande av tillstånd. 

Vilka deltar i testet?

CLOSER, M Logistics, Stockholms stad, Scania och Technolution

Med support från: Heidelberg Materials, Göteborgs Universitet, Trafikverket, Göteborgs stad, Volvo Lastvagnar, VTI och KTH

Vill du veta mer om testet?

Felicia Hökars

Felicia Hökars

CLOSER
Projektledare