Hoppa till huvudinnehåll
CLOSER_urban_illustration

Smarta urbana trafikzoner

Smarta urbana trafikzoner kommer att vara en del av den framtida flexibla staden där fordon rör sig på människors villkor. Målet är att Smarta urbana trafikzoner blir ett kraftfullt verktyg, baserat på geofencing, för att bidra till tystare, säkrare och hälsosammare miljöer att leva och bo i.

Om projektet

Smarta urbana trafikzoner, kommer att vara en del av den framtida flexibla staden där fordon rör sig på människors villkor. Smarta urbana trafikzoner skall bli ett kraftfullt verktyg, baserat på geofencing, för att bidra till tystare, säkrare och hälsosammare miljöer att leva och bo i.

Mål

Skapa, demonstrera och kravställa grundläggande förutsättningar för smarta zoner, genom att arbeta kundcentrerat och iterativt i verkliga situationer. Detta för att skapa en mer tillgänglig stad, färre antal skadade och dödade samt öka flexibiliteten i användningen av stadsmiljön.

Gemensamt behov samlar många aktörer

Smarta urbana trafikzoner innefattar ett brett aktörsnätverk från behovsägare till slutkund som tillsammans ska se till att de smarta zoner som testas och tas fram bemöter riktiga behov, men även säkerställer användbarhet samt genomförande. Projektet leds gemensamt av CLOSER och Trafikverket, samt finansieras av Vinnova inom Utmaningsdriven Innovation tillsammans med aktörerna. 

Se filmen om smarta utfarter och vad som har gjort inom denna del av projektet

ap1

Innovationszon Hornsgatan

I Stockholms stad har den politiska majoriteten valt Hornsgatan som en testbädd för trafikövervakning och regelefterlevnad. Projektet kommer undersöka hur trafiksäkerhet och samspel mellan trafikanter kan förbättras, genom att koppla ihop smarta sensorer och uppkopplade fordon.
ap2

Smarta utfarter

Denna del av projektet syftar till att demonstrera utformningsförslag och tekniska lösningar för smarta zoner vid byggutfarter, med huvudfokus är säkerhetshöjande åtgärder för framförallt cyklister.
ap4

Smarta zoner

Denna del av projektet ämnar till att utarbeta specifikationer och krav för en digital lösning och dataprotokoll som möjliggör implementering av smarta zoner baserat på befintliga standarder. Dessutom visa på hur den definierade lösningen kan integreras i väghållarnas befintliga system och processer.
Amita roy

Systemeffekter

Denna del av projektet kommer att studera vilka effekter som de åtgärder som genomförs i projektet kan ha på samhället och dess invånare. Fokus kommer att vara på att studera Trafiksäkerhet, hälsa och miljö.