Hoppa till huvudinnehåll
CLOSER_urban_illustration

Smarta urbana trafikzoner

Smarta urbana trafikzoner kommer vara en del av den framtida flexibla staden där fordon rör sig på människors villkor. Baserat på geofencing och sensorteknik ska smarta urbana trafikzoner bli ett kraftfullt verktyg som bidrar till tystare, säkrare och hälsosammare miljöer att leva och bo i.

Vad har tidigare testats inom Smarta urbana trafikzoner?

Smarta urbana trafikzoner kommer vara en del av den framtida flexibla staden där fordon rör sig på människors villkor. Baserat på geofencing och sensorteknik ska smarta urbana trafikzoner bli ett kraftfullt verktyg som bidrar till tystare, säkrare och hälsosammare miljöer att leva och bo i.

Målsättningen med satsningen

Målet med Smarta urbana trafikzoner har varit att skapa, demonstrera och kravställa grundläggande förutsättningar för smarta zoner, genom att fokusera på människor i verkliga situationer. Detta för att skapa mer tillgängliga städer, färre antal skadade och dödade samt öka användandet av stadsmiljön på ett mer flexibelt sätt. 

Gemensamma behov samlar många aktörer

Smarta urbana trafikzoner har genomförts av ett stort och brett aktörsnätverk från behovsägare till slutkund som tillsammans sett till att de smarta zoner som testats och tagits fram möter riktiga behov. Trafikverket och CLOSER har drivit satsningen Smarta urbana trafikzoner tillsammans.

Innovationszon Hornsgatan

Här kan du läsa om den demonstration som genomförts på Hornsgatan i Stockholm där dynamiskt hastighetsstyrda distributionsfordon, som levererar matvaror till butiker och restauranger i området testades. Hastighetsregleringen av fordonen var till för att öka trafiksäkerheten och baserades på hur många fotgängare som rörde sig i området. Här utrustades även en lastplats med en sensor som genererade data på hur ytan nyttjas.

Dispensgivna byggtransporter

Här kan du läsa om den demonstrationen dispensgivna byggtransporter som testades på Södermalm i Stockholm. En betongbil fick dispens att köra med tyngre vikt än vad som normalt är tillåtet och på så sätt möjliggöra att lasta mer betong i tanken. Med tyngre last krävs färre turer till och från byggarbetsplatser, vilket minskar det totala antalet tunga masstransporter inom en stad. 

Säkra byggplatsutfarter

Här kan du lära dig mer om en smart zon kring en byggutfart som demonstrerats i Göteborg för att minska kollisionsrisken mellan tunga fordon och cyklister. Den Säkra byggutfarten utrustades med smarta sensorer som var anslutna till ett varningssystem. När en cyklist närmade sig byggutfarten samtidigt som ett tungt fordon kör in eller ut från byggarbetsplatsen aktiverades varningssystemet för att uppmärksamma både cyklist och förare av fordonet.

Här kan du ta del av resultaten från projektet

Faktaruta

Smarta urbana trafikzoner startades i september 2020 och avslutades september 2022. Det har finansierats av medverkande aktörer samt Vinnova och har varit ett andra steg inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation och avser fortsätta i ett nästa steg.

Huvudaktörer: Stockholms stadGöteborgs stadAxfoodMartin & ServeraHAVIRamudden, M Logistics, BetongindustriHövdingVTIAstaZeroRISEGöteborgs UniversitetSAFERScaniaViscandoTechnolutionCLOSERTrafikverket

Referensgrupp: DaimlerVolvokoncernenDB SchenkerAI Innovation of SwedenChalmers FastigheterChalmersPOC.

Vill du veta mer hör av dig

Felicia Hökars

Felicia Hökars

CLOSER
Projektledare
Anna-Karin Salmi

Anna-Karin Salmi

Trafikverket
Projektledare