Hoppa till huvudinnehåll

Effektiva lastplatsytor

Volvo lastbil i Göteborg

Vi strävar efter att bygga upp ett dynamiskt ekosystem för datadelning, där insikter och tjänster delas för att revolutionera användning och planering av lastplatser. Genom vår pilot tar vi det nästa stora steget, byggd på tidigare framgångar, och inkluderar nu ett bredare spektrum av datakällor och aktörer, särskilt transportörer. Det här är en insats för att forma morgondagens logistiklandskap och optimera hur vi hanterar våra städers resurser. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för en smidigare och mer effektiv stadslogistik.

Bakgrund

Bristen på lastzoner i Göteborg skapar utmaningar inom logistiken, resulterar i köer, dubbelparkering och potentiellt ökad onödig körning för godstransporter i staden. Även temporära parkeringsplatser och delade områden kan fungera för lastning och lossning. Behovet av lastningsplatser varierar beroende på godstyp, och idag saknar vi tydlig information om varje leveranskrav samt hur de tillgängliga områdena används. Vi tror att genom ökad tillgänglighet av data och förbättrad fysisk planering för logistik kan vi skapa effektivare transportlösningar genom staden. Utmaningarna vi står inför är möjligheter att förändra och optimera hur godstransporter hanteras, vilket i sin tur kan skapa en mer hållbar och smidig stadsmiljö.

Vad kommer att testas?

  • GPS-upphandling (inklusive krav och riskbedömning)
  • Uppsättning av plattform för datainsamling
  • Integrering med dataleverantörer
  • Identifiera transportörers leveranser genom staden (data via GPS-system och kamerasensorer)
  • Sammanställa data för att säkerställa GDPR-konformitet
  • Aggregering och transformering av data för att säkerställa GDPR-säkerhet
  • Dela data om användningen av utrymme
  • Förse transportörer med applikation som visar nyttjandet av lastzoner i realtid

Mål och syften

Vårt mål är att skapa effektiva transporter med snabb och smidig lastning och lossning. Genom att eliminera onödig körning och minimera köbildning strävar vi efter att minska utsläpp i centrum och skapa en mer sömlös logistik. Att förstå och optimera användningen av befintliga lastzoner blir nyckeln till dynamisk och flexibel stadskärna.

Hur och var kommer det att testas?

Våra tester kommer att äga rum i det dynamiska området runt vallgraven i Göteborg, där varje gathörn och korsning blir en levande arena för framtidens mobilitetsinnovationer.

Tillsammans med  dataleverantörerna Viscando och Edeva tar vi ett stort steg mot en mer hållbar och intelligent stadstrafik. Insikterna från dessa tester blir vårt verktyg för att förstå och forma Göteborgs trafiklandskap.

Med stolthet introducerar vi en lösning som öppnar dörren till en helt ny dimension av situationsmedvetenhet för transportörer. Genom de rätta tekniska lösningarna kan transportörer nu enkelt navigera genom stadens pulserande liv. Genom att erbjuda tekniken som behövs via surfplattor som är anslutna till internet skapar vi ett tillgängligt och användarvänligt verktygssystem för transportörer.

Denna konstellation av partnerskap symboliserar ett samarbete där olika enheter smidigt samverkar för att samla och tillhandahålla mångsidig och värdefull data för testning. Technolutions webbgränssnitt blir inte bara ett verktyg, utan en portal för transportörer att aktivt delta och dra nytta av tekniska innovationer. Genom att lägga särskild vikt vid GDPR-säker data understryker vi vårt åtagande för integritet och överensstämmelse med dataskyddsförordningen, vilket banar väg för ett ansvarsfullt och framtidssäkert mobilitetslandskap.

Vilka är en del av detta testet och vem ansvarar för vad?

Göteborgs stad (Datainsamling och Tjänsteleverantör), Viscando, Edeva, Scania (Dataleverantör), Technolution (Systemleverantör), KTH, VTI (Analys), Göteborgs Universitet, RISE (Framtida implementering), Chalmers (Support)

Transportörer: 

Dagab, Postnord, GLC, TGM, Schenker, Menigo, Martin&Servera och Havi.

Vill du veta mer om testet?

Kristina Bäck Jensen

Kristina Bäck Jensen

Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen
ITS Projektledare