Hoppa till huvudinnehåll

Shift2Rail

Tåg på räls

Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem och verkar inom Horizon 2020. På uppdrag av Trafikverket agerar CLOSER vid Lindholmen Science Park som klusterkoordinator för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom Shift2Rail innovationsprogram (IP) 5 - godstransporter.

Projektet fokuserar på forskning, innovation och marknadsdrivna lösningar för att snabba upp införandet av nya och avancerade tekniklösningar, produkter och tjänster.

Trafikverket är en av grundmedlemmarna i Shift2Rail och har i samarbete med CLOSER skapat ett kluster för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom innovationsprogram 5 - godstransporter. 

Shift2Rail ska dels bidra till att förverkliga EU:s ambitioner om överflyttning av trafik från väg till järnväg, dels stödja konkurrenskraften hos europeisk järnvägsindustri och förverkligandet av ett gemensamt europeiskt järnvägssystem.

Arbetet i IP5 att fördelas genom transparanta utlysningar. Utlysningarna kommer att vara riktade mot projektets medlemmar och till allmänheten. Totalt har IP5 en budget på ca 82 M€.

Arbetspaket inom Shift2Rail:

  • IP1: Cost-efficient and Reliable Trains, including high capacity trains and high speed trains
  • IP2: Advanced Traffic Management & Control Systems
  • IP3: Cost-efficient, Sustainable and Reliable High Capacity Infrastructure
  • IP4: IT Solutions for Attractive Railway Services
  • IP5: Technologies for Sustainable & Attractive European Freight

Vad händer inom Shift2Rail?

Rail way tracks

FR8HUB

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9...

FR8RAIL II

FR8RAIL II är ett projekt inom Shift2Rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad...

FR8RAIL III

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla...
Train tracks

FR8RAIL IV

FR8RAIL IV är ett projekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla teknologier som är relevanta...
Train yard at sunset

IMPACT-2

IMPACT-2 är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail som fortsätter arbetet gällande...

Vill du veta mer om Shift2Rail?

Anna Björkman

Anna Björkman

Projektledare
Digitaliserad logistik, långväga transporter, järnväg & terminaler
Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Projektledare
Långväga transporter, järnväg, terminaler & digitaliserad logistik
Anders Ekmark

Anders Ekmark

Senior rådgivare