Hoppa till huvudinnehåll
styr och ställ

Säker inkluderande trafikinfrastruktur: data och AI för beslutsfattande (SINTIA)

Denna förstudie tar det första steget i att bygga en empiriskt och vetenskapligt stödd metodik för beslutsfattande inom området för utveckling av väginfrastruktur. Metodiken, baserad på AI-aktiverade insikter och indikatorer från objektiva trafikdata, kommer att säkerställa att förändringarna i infrastrukturen ger omedelbara och betydande positiva effekter på dess säkerhet och inkludering.

Mål

  1. Identifiera potentialer och luckor i toppmodern trafikdata, insikter och indikatorer för beslutsfattande i infrastruktursäkerhetsutvecklingsarbete – baserat på ett konkret användningsfall av övergångsställes säkerhet för barn
  2. Föreslå AI-baserade metoder som krävs för att fylla luckorna
  3. Förbered ett projektförslag för utveckling av nämnda AI-metoder

Effekter

  • Ökad trafiksäkerhet, hållbarhet och inkludering genom bättre infrastruktur för gång och cykel, inte minst för barn
  • Snabbare ledtid, lägre kostnader och högre effektivitet av infrastrukturutveckling, genom data och AI

Bakgrund

För att uppnå hållbar och inkluderande mobilitet måste trafikinfrastrukturen säkerställa högre säkerhet och bekvämlighet för aktiv mobilitet – särskilt för barn, äldre och funktionshindrade. En omfattande utveckling av infrastruktur krävs. Men det saknas objektiva metoder för att identifiera rätt insatser som uppnår de önskade säkerhetseffekterna och för att validera dessa effekter. Objektiv och omfattande trafikdata i kombination med toppmoderna AI-metoder är tänkta att ge insikter, indikatorer och i slutändan beslutsunderlag för att besluta om infrastrukturförändringar med högsta säkerhets- och bekvämlighetseffekter.

Vill du veta mer om projektet?