Hoppa till huvudinnehåll

Säker inkluderande trafikinfrastruktur: data och AI för beslutsfattande (SINTIA)

styr och ställ

Läs mer om detta AI-projekt med fokus på beteendet vid övergångsställen vid skolor i Jönköping. Genom starkt samarbete har projektet etablerat nya teknologier och insikter. Här kan du läsa om projektets resultat och framtida planer.

Utforska projektresultaten

Projektet har gett betydande resultat, inklusive etablerandet av en stark samverkan mellan kommunen, universitetet och branschpartners. En omfattande datamängd har framgångsrikt samlats in, med fokus särskilt på beteendet vid övergångsställen vid skolor i Jönköping. Dessutom har ett banbrytande koncept för ett AI- och datadrivet beslutsstödsverktyg för infrastrukturplanering utvecklats.

Det finns även ett planerat fortsättningsprojekt vid namn DAIMOND med säkrad finansiering genom Vinnova-utlysningen: "Starta din AI-resa - kommuner."

Projektinsikter

Projektgruppen har tillsammans skaffat sig erfarenhet i att använda AI-tekniker för att förbättra sina verksamheter och prestanda.

Jönköpings Universitets AI Lab (JAIL) kommer att fortsätta dela med sig av kunskap om AI-metoder och teknologier. Denna expertis bidrar till utvecklingen av AI-lösningar för att förstå hur människor korsar gator. Arbetet kommer gynna JAIL i framtida AI-initiativ och framsteg inom AI-forskning och tillämpningar i verkliga sammanhang.

Viscando kommer ytterligare att kunna bidra med expertis inom datainsamling och -hantering, maskininlärning, AI samt analys av interaktioner mellan trafikanter. Dessutom kommer eventuella brister och framtida behov för insamling av trafikdata kunna att identifieras, vilket möjliggör för Viscando att förbättra teknologi och tjänster och därigenom bättre stödja kommuner i utvecklingen av trafikinfrastruktur.

Slutsatser och nästa steg

Utefter resultaten som beskrivits ovan pågår just nu ett aktivt arbete med att konstruera ett test för ett AI-baserat beslutsstödsverktyg. Projektgruppen ser framåt behovet av ytterligare projekt för att fördjupa sig i den data och AI som krävs för att hantera infrastrukturutmaningar, utöka den praktiska implementeringen till fler kommuner i Sverige och utomlands, samt bredda verktygen för olika trafiksituationer.

Det samarbetsmodell som möjliggjorts av AI Enhanced Mobility-projektet, förverkligad i SINTIA, där kommuner, forskningsorganisationer och innovativa små och medelstora företag gemensamt tacklar mobilitetsutmaningar, har visat sig vara framgångsrik.

Se presentationen av projektet från slutkonferensen