Hoppa till huvudinnehåll

Proaktiv störningsinformation till resenärer i kollektivtrafiken

Busstop

Detta projekt har syftat till att förstå hur man bäst formaterar ett projekt som utforskar hur proaktiv störningsinformation kan genereras, presenteras och testas hos en grupp resenärer i Hallandstrafiken.

Den viktigaste insikten från projektet är att vi fått en tydligare bild av vem som bör utveckla dessa tjänster – och vilken roll kollektivtrafikhuvudmanen kan ha i detta.”

Slutsatser och Framtidsutsikter

I detta projekt har det konstaterats att resultatet inte kan konkurrera med de framstående reseplaneringsapparna såsom Google Maps eller Citymapper när det kommer till att utveckla appar. Däremot kan det spela en viktig roll genom att förbättra de förutsättningar som dessa appar verkar under. Detta kan uppnås genom:

  • Att tillhandahålla en öppen ström av data i realtid som informerar om eventuella avvikelser från tidtabeller för samtliga resor och hållplatser.
  • Att inspirera tredjepartsutvecklare att skapa lösningar som proaktivt kan assistera kollektivtrafikresenärer vid störningar och samtidigt bidra till en ökad förståelse för vilken data som krävs i en given kontext, både vid störningssituationer och för resenärer.