Hoppa till huvudinnehåll

AI-baserad realtidsfördelad bedömning av trafikrisk

Volvo cars

Förstudien har tydliggjort behoven för att skala upp en befintlig molnarkitektur för proaktiv säkerhet, som samlar in data från olika källor. Målet är att skapa en sammansatt nytta av denna data för att gynna både fordonet och andra aktörer i trafiksystemet. En central del av detta är att skapa en sammanfattad riskbedömning som kan delas med fordonsföraren.

Vad har projektet kommit fram till och hur ser framtiden ut?

Förstudien har identifierat behovet av att uppgradera en befintlig molnarkitektur för proaktiv säkerhet, som använder data från olika källor. Denna data kommer att gynna fordon och andra aktörer i trafiksystemet. En central del är att utveckla en sammansatt riskbedömning som kan tillhandahållas för fordonsförare.

Utifrån förstudien har projektgruppen kommit fram till att projektet kommer att kräva ett längre åtagande än tidigare. För att möjliggöra detta, planerar de att söka finansiering för att anställa en industridoktorand med tillhörande handledning under en period av fem år. Under denna tid kommer delresultat att levereras kontinuerligt för att kunna användas så snart som möjligt.

Partners

Volvo Cars, SmartEye, ZenseAct och CEVT