Hoppa till huvudinnehåll
Buss

Prediktering av störning i kollektivtrafiken

Förutse trafikstörning och följdeffekter av trafikstörning. Kan vi förutse en störning och dess följdeffekter har vi goda förutsättningar att både förbättra och effektivisera våra arbetssätt och kommunikationen med resenärerna.

Mål

Förstå lämpligt scope, mål och resurser för ett framtida projekt som syftar till att förstå vilka avvikelser från plan som går att prediktera (och vilka kan man inte prediktera)? Med vilken precision? Vilken data behövs?

Effekter

Hjälpa göra hållbart resande med kollektivtrafik mer attraktivt och mer kostnadseffektivt genom att ge kollektivtrafiken nya förmågor att prognosticera och mitigera störning både ur ett förebyggande perspektiv och ur resenärens perspektiv

Bakgrund

Alla trafikhuvudmän har stora utmaningar med hantering av störningar i trafiken. I dagsläget sker mestadels av störningshantering reaktivt, manuellt och ofta med svårigheter att nå ut med bra om relevant information till resenärer. Detta är ett så kallat ”elakt” problemområde med hög komplexitet, många parametrar och aktörer inblandade. 

Partners

Partners i projektet är Malmö Universitet, The Train Brain, RISE och Västtrafik.