Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

HITS 2024

HITS (Hållbara & Integrerade urbana TransportSystem) är ett branschöverskridande samarbete för att utveckla transporteffektiva lösningar, som ger renare och tryggare städer. Projektdeltagarna representerar allt från fastighetsägare, städer, kommuner, ingenjörsföretag, logistikföretag, och akademisk forskning. Projektet leds av Scania och projektkoordinator är CLOSER.

HITS fokuserar på områden som är kopplade till transporter i städer, där dagens lösning är en del av problemet. Några av de viktigaste frågorna handlar om policy för öppen delning av transportdata, men också en anpassning av lagstiftningsfrågor, inte minst med tanke på utveckling av nya transport- och fordonstjänster. 

Hur ser arbetsprocessen ut i HITS?

Utmaningarna med att ställa om till ett hållbart samhälle kommer att bli alltmer komplexa och kräver en allt större samverkan mellan olika aktörer. Digitaliseringen har gett nya affärsmöjligheter som utmanar traditionella strukturer. Utvecklingen med ökad urbanisering men även ökande e-handel späder på en redan besvärlig trängsel- och hållbarhetsproblematik. Dagens lösningar är således en del av problemet.

Under projektets första två år fokuseras på tre huvudsakliga frågeställningar:  

  • Hur kan effektiva hållbara logistikflöden skapas i staden kopplat till nya fordonskoncept, lastbärare  och genom att möjliggöra för samlastning och returflöden?
  • Hur bör den smarta och hållbara City Hubben utformas? Det gäller både fasta och mobila hubbar. Vidare, vilka förutsättningarna är för automation och vilka är behoven av infrastruktur i de olika hub-koncepten?
  • Hur kan digitalisering och datadelning i godsflödena öka systemeffektiviteten?

Dessa frågeställningar kommer arbetas med i fem olika arbetspaket (AP), som presenteras nedan.

Projektet leds av Scania, finnansieras av innovationsmyndigheten Vinnova och koordineras av CLOSER.

Vill du veta mer om HITS?

  • Elisabeth Hörnfeldt
    Projektledare, Scania
  • Clara Wallin
    Projektledare, CLOSER