Hoppa till huvudinnehåll

Digital infrastruktur och datadelning

Effektiviseringar i citydistribution kräver datasystem som kan kommunicera med varandra, datadelning och optimering av flöden. Syftet med arbetspaketet Digital infrastruktur och datadelning är att etablera ny kunskap och utforska lösningar för digitala och organisatoriska lösningar för detta.

Athena lam

Mål

Kunskapsuppbyggnad med mål att ta fram ett underlag/rapport som beskriver krav på lösning, definierar den underliggande semantiken för datadelning (datastandard) och tydliggör nyttan för alla inblandade parter. Tillämpad forskning inom ”interoperabel digital infrastruktur” för citylogistik, baserat på ”internet of logistics”.

Kunskapsuppbyggnad med syfte att utvärdera möjligheter för värdehöjande tjänster för logistikaktörer med fokus på effektivisering av hantering och optimering av flöden (transporter och omlastningar), baserat på digitalisering.

Utforska möjligheter till och nyttor med ”digitala kontrolltorn” för flödesoptimering och automatiserad logistik.

Etablera en digital testmiljö som stödjer ovanstående kunskapsuppbyggnad.

Innehåll

  • 4.1 Det senaste inom systemutveckling och kunskapsfördjupning 
  • 4.2 Värdeskapande i det digitala ekosystemet
  • 4.3 Koncept for datadelning
  • 4.4 Demo av koncep

AP-ledare: 
KTH, Peter Georen
Övriga deltagare: 
ScaniaEricssonRagn-SellsCatenaFabegeUpphandling SödertörnLogTradeKTHLinköpings UniversitetDagab,  FTL, Stockholm Stad

scania

Vad för lösningar behövs – för vem?

Detta var den första frågan som definierades inom arbetspaket 4. Och efter en design sprint, idégenerering och några grupparbeten kring fysiska och digitala flöden på ett shopping center och i en region presenterades 4 olika koncept. De var ganska lika och byggde på system till system tankar. En första utmaning är att göra det skalbart och då måste fler exempel studeras. Är konceptet applicerbart och intressant för andra? Är det rättsligt ok? Går det att förädla (ner till 2 koncept). De två flöden som studeras är ganska lika vad gäller digitala lösningar, men mer olika när det gäller leverantörernas avtal.

Arbetspaketet jobbar vidare på tre fronter: Vidareutveckling och mervärdesanalys av koncept för senare prototyptester, analys av datautbytes-interface, systemarkitektur och ”expertsystem”  samt ta in feedback och insikter från en större grupp intressenter. Det finns många öppna frågor där det gäller att identifiera för- och nackdelar för alla inblandade. Det kräver transparens i alla led.

Vill du veta mer om digital infrastruktur och datadelning?

Peter Georen