Hoppa till huvudinnehåll

Projektledning, kommunikation och projektutveckling

Projektet leds av Scania, som är projektägare. Ledningen sker i nära samarbete med CLOSER och de genomför regelbundna projekt- och konsortiemöten. Projektet har en referensgrupp bestående av externa intressenter från näringslivs-, akademi-, och myndigheter.

lindholmen

I CLOSERs engagemang ingår att skapa kopplingar till andra nationella och internationella initiativ, agera som en neutral samarbetskoordinator och bidra med processledningsexpertis inom områden som öppen innovation och horisontellt samarbete.

Nyckelområdena är:

  • Koordinering av pilotprojekt och industriella forskningsprojekt
  • Standardisering och interoperabilitet
  • Kommunikationsåtgärder

Arbetspaketledare:
Scania
Övriga deltagare:
CLOSER, och en referensgrupp bestående av representanter från alla partners.

Vill du veta mer om projektledning, kommunikation och projektutveckling?