Hoppa till huvudinnehåll

System-, flödes- och fordonsdesign

Detta arbetspaket bryts ner i mindre arbetspaket. Det inleds med en analys av problemställningarna, som utförs i WS eller som intervjuer. Framför allt så syftar detta arbetspaket till att hämta in insikter och data som utgör ett bra underlag för nästa steg. Datainsamlingen utgör ett underlag för att skapa scenarier och simuleringar.

this is engineering

Syftet

  • Att förstå hur modulära koncept av teknik- och tjänsteinnovationer kan sammankopplas i ett integrerat system av system 
  • Utreda hur ett koncept för en sömlös, agil och hållbar transportlösning bestående av fordon, lastbärare och hubbar kan utformas.  
  • Visa att Hållbara Off-peak transporter kan öka transporteffektiviteten i städer och vilka förutsättningarna är för att lyckas 
  • Ta fram underlag för hur fordon ska designas för att ge optimal resurseffektivitet med godstransporter i urbana miljöer.
  • Visa hur detta koncept med fordon, lastbärare och hubbar samt laddinfrastruktur kan ge hållbara och effektiva flöden

Mål

Ett hållbart och kostnadseffektivt transportsystem av fordon- och lastbärarkoncept för gods logistik i staden. Att förstå hur modulära koncept av teknik- och tjänsteinnovationer kan sammankopplas i ett integrerat system av system.

Innehåll

  • AP 2.1 Off-Peak flöden i Stockholm
  • AP 2.2 Effektiva sömnlösa godsflöden i staden där nya hubbar skapas
  • AP 2:3 Datainsamling, simulering, scenarios & analys för systemet 
  • AP 2.4 Design av godsfordon för hållbara transporttjänster 
  • AP 2:5 Policy och regelverksutveckling utifrån dynamiska fordon

Arbetspaket ledare: 
Scania (Elisabeth Hörnfeldt) AP2:1-3, Robert Sjödin AP 2:4 och RISE (Kristina Andersson) AP 2:5
Övriga arbetspaket deltagare: 
KTHRISEUpphandling Södertörns kommunerHAVI & Mc Donalds, FTL, Ragn-SellsDagabLogTrade

Scenarios arbetspaketet arbetat med

Hur ska fordonen se ut när de transporterar gods från Hub till slutkund? Det var första frågan för detta arbetspaket. Stora eller små lastbärare? Den första delen av projektet visare att det nog är smartast med mindre.

Projektet har arbetat fram fyra olika scenarier för små fordon. Och med små tänker de sig i lastpallsstorlek. Av de olika scenarierna är det ett som projektet fokuserar på i nuläget. Då ser man att leveranser från en mottagningshub sker med en lastbärare som tar paket i en korg till en mottagande butik. Samma lastbärare som levererar paket till mottagaren tar med sig returer (varor, skräp,etc.) till centralen där det väntande fordonet tar med sig returer från Hubben. Avfall levereras till särskilda stationer. 

Nu går projektet vidare. Störst intressefokus läggs på själva momentet leverans/mottagning. Hur sker det och vilka utmaningar uppstår i den interaktionen? Vilka gränssnitt måste man ta hänsyn till?

I denna fas kommer de fokusera på Arenastaden/Mall of Scandinavia och hur godset ska komma från de tre Hubbar som finns de sista metrarna till mottagarna. Det blir också alltmer tydligt att fler AP måste samarbeta för att se helheten av de utmaningar som uppstår. Fördelen med Arenastaden är avgränsade korridorer där autonoma fordon kan testas utan att påverka övriga trafikanter.

Vill du veta mer om system-, flödes- och fordonsdesign?