Hoppa till huvudinnehåll

Arbetskultur och kompetensgap

CLOSER - REEL - sopgubbar


Introduktionen av elektrifierad logistik kommer påverka människorna i systemet. Arbetsmiljön för bland annat förare, trafikplanerare och servicepersonal kommer påverkas och behov av beteendeförändringar, kompetensutveckling och nya professioner kommer skapas.

I REEL studerar vi de demonstrationer som pågår, och diskuterar med de ingående parterna och människorna i systemet för att skapa förståelse av hur det påverkar arbetsmiljön, vilka effekter det får och hur det bör hanteras.

Vilka frågeställningar ligger till grund för vårt arbete?

  • Hur påverkas arbetsmiljön för systemanvändarna, så som förarmiljön, trafikplanering, rutter och schema? 
  • Vilka beteende- och systemförändringar krävs och/eller är önskvärda och möjliga hos de ingående aktörerna för operation av systemet?
  • Uppkommer det nya hinder i systemet som kan stävja utvecklingen och därmed behöver beaktas?  
  • Finns det systemparametrar som påverkar män respektive kvinnors upplevelser olika?  
  • Vilken typ av kompetensutveckling behöver ske och eventuellt samhället stödja för effektiv transformation till, och operation av, regionala elektrifierade logistiksystem?  
  • Vilka informationsgap gällande elektrifierad logistik behöver fyllas och vilka aktörer behöver mottaga denna information avseende exempelvis acceptans för lösningen?
     

Vi kommer kontinuerligt att publicera resultat här.

Lyssna till hur arbetsmiljön är i en elektrifierad sopbil?

CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!