Hoppa till huvudinnehåll

Affärs- och finansieringsmodeller

Väg i ökenlandskap


Transformationen till elektrifierad väglogistik skapar behov av och möjligheter till att förändra befintliga affärsmodeller. Nya aktörer och roller kommer att introduceras. Inom REEL arbetar parterna tillsammans för att utforska dessa behov och möjligheter, samt utveckling av underlag och rekommendationer för konkurrenskraftiga och samhällsnyttiga lösningar.

Detta görs genom att studera de demonstrationer som pågår och diskutera med de ingående parterna i REEL. Även andra relaterade projekt i Sverige och internationellt studeras och vi drar lärdom av hur affärs- och finansieringslösningar utvecklas i andra länder.

Vilka frågeställningar ligger till grund för vårt arbete?

  • Vilka faktorer och barriärer är dimensionerande för affärsmodellupplägg i relation till logistiktillämpning för de olika delsystemaktörerna?  
  • Hur kan den affärsmässiga risken fördelas mellan aktörerna i värdekedjan för att effektivt och lönsamt kunna etablera och operera elektrifierade logistikflöden samt möjliggöra att en signifikant andel av Sveriges totala logistikflöden kan elektrifieras? 
  • Hur kan företagsekonomiska modeller utformas  för att ge aktörer i Sverige simulerings- och kunskapsstöd i införandet?
  • Vilka nya aktörer kan introduceras till systemet?
  • Vilka möjliga finansieringsmodeller för uppskalade regionala elektrifierade logistiksystem finns och hur är de utformade?

Vi kommer kontinuerligt att publicera resultat här.

Vill du veta mer?

Magnus Karlström

Magnus Karlström

CLOSER
Policy- och regelutveckling samt Affärs- och finansieringsmodeller
CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!