Hoppa till huvudinnehåll

Arbetskultur och kompetensgap

CLOSER - REEL - sopgubbar


Introduktionen av elektrifierad logistik kommer påverka människorna i systemet. Arbetsmiljön för bland annat förare, trafikplanerare och servicepersonal kommer påverkas och behov av beteendeförändringar, kompetensutveckling och nya professioner kommer skapas.

I REEL studerar vi de demonstrationer som pågår, och diskuterar med de ingående parterna och människorna i systemet för att skapa förståelse av hur det påverkar arbetsmiljön, vilka effekter det får och hur det bör hanteras.

Vilka frågeställningar ligger till grund för vårt arbete?

  • Hur påverkas arbetsmiljön för systemanvändarna, så som förarmiljön, trafikplanering, rutter och schema? 
  • Vilka beteende- och systemförändringar krävs och/eller är önskvärda och möjliga hos de ingående aktörerna för operation av systemet?
  • Uppkommer det nya hinder i systemet som kan stävja utvecklingen och därmed behöver beaktas?  
  • Finns det systemparametrar som påverkar män respektive kvinnors upplevelser olika?  
  • Vilken typ av kompetensutveckling behöver ske och eventuellt samhället stödja för effektiv transformation till, och operation av, regionala elektrifierade logistiksystem?  
  • Vilka informationsgap gällande elektrifierad logistik behöver fyllas och vilka aktörer behöver mottaga denna information avseende exempelvis acceptans för lösningen?

Föraren

Den vanligaste förändringen som transportföretagen nämner när det gäller föraren är förbättringen av arbetsförhållandena. Deras arbetsplats blir mycket tystare, mindre stressande med mindre vibrationer. Manövrerbarhet, särskilt i stadstrafik, upplevs som mycket bättre eftersom lastbilen är mycket mer responsiv. Räckviddsångesten försvinner ganska snabbt, eftersom föraren lär känna fordonet med tiden. Eco-Driving blir ännu viktigare med eldrivna lastbilar eftersom räckvidden är starkt påverkad av den individuella körstilen.

I takt med att fordonet blir mycket tystare blir andra ljud mer märkbara, som ljudet från kylaggregatet, ofta placerat bakom hytten. Frånvaron av yttre buller från fordonet resulterar i att fotgängare reagerar på den mötande lastbilen mycket senare, vilket lägger mer ansvar på föraren.

Andra yrkesgrupper

Arbetsförhållandena för lagerpersonalen och fordonsunderhållspersonalen förbättras samtidigt som ljudnivåerna minskar drastiskt. Kunder som får en elektrisk lastbil är stolta över att få sina varor levererade med hjälp av ny teknik. Följaktligen får föraren av den elektriska lastbilen en förnyad status bland kunderna när de intresserar sig för deras arbetsredskap som utvecklar deras relation.

Påbyggare och servicemekaniker ställs inför nya utmaningar. Elfordon skapar ett behov av omcertifierad personal som tidigare arbetat med helt andra drivlinor. Nya säkerhetskrav dyker upp, eftersom den elektriska drivlinan kräver underhåll och personal som arbetar med mycket högre strömmar än tidigare. Utbildning av personal får inte bli ett hinder i omställningen.

Det behövs också omskolningsaktiviteter för säljorganisationen. Flera aktörer hävdar att det ofta finns avvikelser i vad som kommuniceras från OEMs lokala försäljning jämfört med nationella försäljningsorganisationer.

Transportledning kommer att ha nya begränsningar att ta hänsyn till när man planerar driften av elfordon, vilket skapar krav på nya stödjande ledningssystem som kan ta hänsyn till dessa nya faktorer.

Lyssna till hur arbetsmiljön är i en elektrifierad sopbil!

Vill du veta mer?

frances sprei

Frances Sprei

Chalmers
Arbetskultur och kompetensgap
CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!