Hoppa till huvudinnehåll

Arbetskultur och kompetensgap

CLOSER - REEL - sopgubbar


Introduktionen av elektrifierad logistik kommer påverka människorna i systemet. Arbetsmiljön för bland annat förare, trafikplanerare och servicepersonal kommer påverkas och behov av beteendeförändringar, kompetensutveckling och nya professioner kommer skapas.

I REEL studerar vi de demonstrationer som pågår, och diskuterar med de ingående parterna och människorna i systemet för att skapa förståelse av hur det påverkar arbetsmiljön, vilka effekter det får och hur det bör hanteras.

Vilka frågeställningar ligger till grund för vårt arbete?

  • Hur påverkas arbetsmiljön för systemanvändarna, så som förarmiljön, trafikplanering, rutter och schema? 
  • Vilka beteende- och systemförändringar krävs och/eller är önskvärda och möjliga hos de ingående aktörerna för operation av systemet?
  • Uppkommer det nya hinder i systemet som kan stävja utvecklingen och därmed behöver beaktas?  
  • Finns det systemparametrar som påverkar män respektive kvinnors upplevelser olika?  
  • Vilken typ av kompetensutveckling behöver ske och eventuellt samhället stödja för effektiv transformation till, och operation av, regionala elektrifierade logistiksystem?  
  • Vilka informationsgap gällande elektrifierad logistik behöver fyllas och vilka aktörer behöver mottaga denna information avseende exempelvis acceptans för lösningen?

Informationen nedan är baserad på en intervjustudie gjord under våren 2022 med 19 logistikaktörer.

Intervjuerna har genomförts av CLOSER på Lindholmen Science Park på ett semistrukturerat sätt som täcker in följande aspekter: allmän organisationsinformation, logistik & driftupplägg, hård- och mjukvaruspecifikationer, policy, affärsmodeller, arbetsmiljö, systemarkitektur, och uppskalningspotential.

De 175 intervjufrågorna utformades i samarbete mellan CLOSER och de akademiska partners som deltar i REEL: Chalmers, Linköpings universitet och Lunds universitet.

Affärskritisk information som erhållits i intervjuer har aggregerats och filtrerats.

Från intervjuerna har detta resultat framkommit

Kvinnlig lastbils chaufför REEL

Föraren i en eldriven lastbil

Den vanligaste förändringen som transportföretagen nämner när det gäller föraren är förbättringen av arbetsförhållandena. Deras arbetsplats blir mycket tystare, mindre stressande och med mindre vibrationer. Manövrerbarhet, särskilt i stadstrafik, upplevs som mycket bättre eftersom lastbilen är mycket mer lyhörd. Räckviddsångesten som förare ibland upplever initialt försvinner ganska snabbt när föraren lär känna fordonet. Ett skonsamt körsätt blir ännu viktigare med eldrivna lastbilar eftersom räckvidden i hög grad påverkas av den individuella körstilen.

 

I takt med att fordonet blir mycket tystare blir andra ljud mer märkbara, som ljudet från kylaggregatet, ofta placerat bakom kabinen vilket skapar behov av att utveckla dessa vidare. Frånvaron av yttre buller från fordonet resulterar i att fotgängare reagerar på den mötande lastbilen långt senare, vilket lägger mer ansvar på föraren.

Hur påverkas andra yrkesgrupper av elektrifierade transporter?

Arbetsförhållandena för exempelvis lager- och fordonsunderhållspersonal förbättras också när ljudnivåerna minskar drastiskt. Kunder som får varor levererade med en elektrisk lastbil känner en stolthet i att vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Följaktligen får föraren av den elektriska lastbilen en förnyad status bland kunderna när de intresserar sig för deras arbetsredskap vilket utvecklar deras relation.

Nya utmaningar uppstår för verkstadsmekaniker och personal hos påbyggare. Elfordon skapar ett behov av certifierad personal som tidigare arbetat med helt andra drivlinor. Nya säkerhetskrav dyker upp, eftersom den elektriska drivlinan kräver underhåll och personal som arbetar med mycket högre elspänning än tidigare. Logistikaktörer lyfter att detta kan bli en kritisk aspekt och att utbildning av yrkesgruppen inte får bli ett hinder i omställningen. 

Det behövs också omskolningsaktiviteter för säljorganisationen. Flera aktörer hävdar att det ofta finns avvikelser i vad som kommuniceras från OEMs lokala försäljning jämfört med nationella försäljningsorganisationer. Därtill behöver också logistikföretagens säljare bli uppdaterade på hur logistikupplägg kan behöva förändras för att på bättre sätt matcha de nya förutsättningar som uppstår. 

Transportledning kommer att ha nya begränsningar att ta hänsyn till när man planerar driften av elfordon, vilket skapar krav på nya stödjande ledningssystem som kan ta hänsyn till dessa nya faktorer.

Lyssna till hur arbetsmiljön är i en elektrifierad sopbil?

Vill du veta mer?

frances sprei

Frances Sprei

Chalmers
Arbetskultur och kompetensgap
CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!