Hoppa till huvudinnehåll

Hur kan din stad använda geofencing för att skapa hållbara trafikmiljöer?

torsdag, maj 4, 2023

Jobbar du med digitalisering eller trafikplanering i en stad, kommun eller region någonstans i Sverige? Här kan du både ta del av fördelarna med geofencing men också hur du implementerar verktyget i din stad.

Funderar du på om geofencing är ett lämpligt verktyg att använda för att lösa ett behov i utformningen av din stads vägtransportsystem eller hur olika transporter genomförs? Här finns både rapporter och rörligt material som du kan ta del av för att få en bättre förståelse för geofencing och vilken skillnad det kan göra för din stad och dess invånare.

Geofencing på hönö

Vad är Geofencing?

Geofencing, även kallat geofencing, är ett samlingsbegrepp som innefattar användning av tekniska lösningar i kombination med lämpliga digitala och organisatoriska processer för att säkerställa att fordon följer vissa egenskaper inom ett visst geografiskt område.

Geofencing är ett viktigt verktyg för att skapa ett säkert vägtransportsystem för oskyddade trafikanter i dagens komplexa trafikmiljöer. Det är också viktigt att kunna möta dagens och framtidens krav på säkra, fossilfria och tystare transporter.

För att få en fördjupad kunskap, ta en titt på rapporten som togs fram, här kan du lära dig allt du behöver veta om geofencing.

En steg-för-steg guide från behov till implementering

I den här guiden ger vi dig en kort guide om de steg som krävs för att upprätta en geofencing-zon och de frågor som kan behöva utredas på vägen.

Geofencing tips

Här kan du ta del av en kort film om vilken skillnad geofencing kan göra för samhället, men även lite tips från två städer (Göteborg och Stockholm) som testat geofencing i en rad olika miljöer. 

Du kan även ta del av det seminarium som CLOSER tillsammans med Trafikverket arrangerade i december 2022.

Mer rörligt material om Geofencing

Geofencing

En film som kort förklarar vad geofencing är, vad fördelarna är och hur kan det användas i en stad. 

Smarta urbana trafikzoner

En film som visar hur smarta zoner kan användas i olika delar av en stad. 

GeoSence

I denna film kan du ta del av hur Göteborgs stad testat geofencing i färdtjänstfordon runt omkring i staden. 

Vill du veta mer?

Rodrigue Al Fahel

Rodrigue Al Fahel

Internationell samordnare
daniel-moback

Daniel Moback

Fokusområdesansvarig Långväga transporter
Felicia Hökars

Felicia Hökars

CLOSER
Projektledare
Illustration of Geofencing

Geofencing

Geofencing var ett forsknings- och innovationsprogram som finansierats av Trafikverket. Vi har samlat aktörer inom samhälle, näringsliv och akademi och tillsammans har vi tagit fram material som kan hjälpa kommuner och regioner att förstå vad geofencing är och hur verktyget kan implementeras. Programmet avslutades 2022. På denna sidan kan du alltså ta del av de resultat som tagits fram gällande vad geofencing, hur det kan användas och lite andra tips och trix.

Geofencing programmet

Geofencing var ett Forsknings- och innovationsprogram och samverkansprojekt mellan samhälle, näringsliv och akademi som leddes av CLOSER. Geofencing programmet var en samverkan mellan Scania Group, Volvo Group, Volvo Cars, Veoneer, City of Stockholm, Göteborgs Stad, Swedish Transport Agency och Trafikverket som även var huvudfinansiär. 

2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att testa geofencing i demonstrationsprojekt i urban miljö. Arbetet gjordes i nära samverkan med fordonsindustrin samt Stockholms stad och Göteborgs stad.