Hoppa till huvudinnehåll
Illustration av smarta urbana trafikzoner croped

Smarta urbana trafikzoner

Smarta urbana trafikzoner kommer att vara en del av den framtida flexibla staden där fordon rör sig på människors villkor. Målet är att Smarta urbana trafikzoner blir ett kraftfullt verktyg, baserat på geofencing, för att bidra till tystare, säkrare och hälsosammare miljöer att leva och bo.

Mål

Skapa, demonstrera och kravställa grundläggande förutsättningar för smarta zoner, genom att arbeta kundcentrerat och iterativt i verkliga situationer. Detta för att skapa en mer tillgänglig stad, färre antal skadade och dödade samt öka flexibiliteten i användningen av stadsmiljön.

Gemensamt behov samlar många aktörer

Smarta urbana trafikzoner innefattar ett brett aktörsnätverk från behovsägare till slutkund som tillsammans ska se till att de smarta zoner som testas och tas fram bemöter riktiga behov, men även säkerställer användbarhet samt genomförande. Projektet leds gemensamt av CLOSER och Trafikverket, samt finansieras av Vinnova inom Utmaningsdriven Innovation tillsammans med aktörerna. 

Mål


Skapa, demonstrera och kravställa grundläggande förutsättningar för smarta zoner, genom att arbeta kundcentrerat och iterativt i verkliga situationer. Detta för att skapa en mer tillgänglig stad, färre antal skadade och dödade samt öka flexibiliteten i användningen av stadsmiljön.
 

Gemensamt behov samlar många aktörer


Smarta urbana trafikzoner innefattar ett brett aktörsnätverk från behovsägare till slutkund som tillsammans ska se till att de smarta zoner som testas och tas fram bemöter riktiga behov, men även säkerställer användbarhet samt genomförande. Projektet leds gemensamt av CLOSER och Trafikverket, samt finansieras av Vinnova inom Utmaningsdriven Innovation tillsammans med aktörerna. 

Building site in Slussen, Stockholm

Smarta utfarter

Denna del av projektet syftar till att demonstrera utformningsförslag och tekniska lösningar för smarta zoner vid byggutfarter, med huvudfokus är säkerhetshöjande åtgärder för framförallt cyklister.
drone image at road junction

Smarta zoner

Denna del av projektet ämnar till att utarbeta specifikationer och krav för en digital lösning och dataprotokoll som möjliggör implementering av smarta zoner baserat på befintliga standarder. Dessutom...
Street view in Stockholm

Systemeffekter

Denna del av projektet kommer att studera vilka effekter som de åtgärder som genomförs i projektet kan ha på samhället och dess invånare. Fokus kommer att vara på att studera Trafiksäkerhet, hälsa och...