Hoppa till huvudinnehåll

Tillsammans för ett transporteffektivt samhälle

CLOSER är en neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik. CLOSERs mål är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

truck on bridge
CLOSER_Gbg_hamn_stor kram
Sopbil in action med människor i förgrunden_bred
Man som sitter och ler vid sitt skrivbord, har ett par headsets på sig.

Vad händer när autonoma transporter förs ut i staden?

Under de senaste åren har vi sett genombrott inom autonom transportteknik. Från självkörande elektriska skyttlar som navigerar på Chalmers Campus till autonoma varuleveranser integrerade i Chalmers logistiksystem. Men vad händer när dessa olika former av självkörande transporter konvergerar i våra stadslandskap? Vi bjuder in dig att ta del av de insikter och innovationer som framkommit ur projektet "Samverkande Autonoma Transporter (SAT)", ett initiativ finansierat av Drive Sweden & Vinnova.
två personer står och pratar i en urban miljö

Gemensam definition av transporteffektivitet välkomnas

CLOSER är ett innovationsprogram som arbetar för att uppnå ett transporteffektivt samhälle. Men vad begreppet transporteffektivt samhälle innebär har inte alltid varit helt tydligt. Därför välkomnas nu Trafikverkets interna förhållningssätt, där begreppet definieras på ett sätt som tar hänsyn till frågans komplexitet.
Elektrifierad timmerbil

Skogsbrukets timmerbilar elektrifieras

Skogsbrukets vägtransporter elektrifieras i ett samarbete mellan Skogforsk, CLOSER, Scania, fem skogsbolag, transport- och teknikföretag samt forskningsaktörer. Ihop med Vinnova satsas 155 miljoner kronor.
Lastbild som kör i stadsmiljö i kvällssolen. Ett fint hamninlopp öppnar upp sig i bakgrunden av lastbilen och stadsmiljön.

Samverkan är nyckeln för att utveckla hållbara urbana godsleveranser!

Nästan 50 personer deltog i webbinariet "Sustainable Urban Freight - from research to reality" baserat på resultat från HITS-projektet. Talarna betonade vikten av nära samarbete med speditörerna samt att offentlig upphandling spelar en betydande roll för att driva utveckling mot en hållbar utveckling. Läs mer och ta del av föreläsarnas presentationer.

Vad händer inom CLOSER och våra partners just nu?

-
Brussels, Stanhope hotel, 9 rue du commerce
digital bild av lossning vid en terminal

EU Data Logistics Festival

During the Festival, the 15 FEDeRATED project partners will share the results of 5 years’ work...
-
Light traces from cars, leading into the distance along a car road

Application deadline: funding from Future Mobility

Future Mobility welcomes proposals encompassing innovation collaborations within sustainable...
-
Ellos Group, Ödegärdsgatan 6, BORÅS
HCT

Nu öppnas fler mil för HCT 34,5 Välkomna till fakta och firande!

Välkommen till ett kunskapsevent den 1 december i Borås Viared. Vi får del av fakta och forskning...
-
Pascal @Lindholmen Science Park and Online
AI Logistik

AI Enhanced Mobility final conference

We invite you to the final conference of the AI Enhanced Mobility project to share the results of...
-
Pascal @ Lindholmen Science Park and Online
AI Logistik

DIGILOG focus meeting

Welcome to DIGILOG focus meeting at 1-3 PM CLOSER works within the focus area of Digitalised...
-
Gothenburg, Sweden
BUSS på landsväg, omges av åkrar en strålande sommardag

Nordic HCT conference 2024

Invitation to the Nordic HCT Conference 2024 The Nordic HCT conference 2024 will be on October 9...

Vad fokuserar CLOSER och våra partners på just nu?

CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen till energieffektiva och fossilfria godstransporter. Vi gör detta genom att driva projekt tillsammans...
CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar försörjning i form av paket, matvaror, byggmaterial och en effektiv retur- och avfallshantering...
Långväga

Hur kan långväga transporter bli mer effektiva?

Här gäller det att använda fördelarna med varje enskilt transportslag, rätt trafikslag för rätt uppgift. För att kunna nyttja det mest hållbara transportsättet för en sträcka är det helt avgörande att...
CLOSER Ellastbil på håll vanlig

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de möjligheter som datadriven logistik och digital innovation erbjuder. I dialog och samarbeten delas...

Huvudfinansiärer

vgr logo
Trafikverket logo
Vinnova logo