Hoppa till huvudinnehåll

Inköpsstöd är avgörande för att Sverige ska fortsätta leda utvecklingen i omställningen till elektriska lastbilar

onsdag, november 2, 2022

Stöd för inköp av elektriska lastbilar och laddinfrastruktur är de avgörande styrmedlen, enligt erfarenheter från de 45 större svenska aktörer som gått samman i en av Europas mest kraftfulla satsningar, projektet REEL, för att accelerera övergången till elektriska lastbilar. Stöden finns, men de bör utvecklas.

Lastbil åker genom ett soligt åkerlandsskap på en landsväg. Solen skiner och grödorna är i högform. Somrig och harmonisk känsla speglar bilden.

Villkoren för inköpsstöden borde vara långsiktiga, förutsägbara och ansökningsprocessen borde förenklas samt förhålla sig till stödnivåer i andra EU-länder. I partnerskap kan näringslivet och det offentliga tillsammans dela ansvaret för en snabb omställning, som stärker Sveriges konkurrenskraft och gör det möjligt att nå klimatmålen och vara ett föregångsland.

Transportsystemet står inför den största förändringen sedan förbränningsmotorn introducerades. För att nå svenska klimatmål krävs att omställningen går snabbt. En av de viktigaste delarna är att åstadkomma en elektrifiering av de tunga lastbilarna. En positiv trend är att försäljningen av ellastbilar ökar i Sverige, men från låga nivåer. Orsakerna till en ökad försäljning är starka partnerskap, fler och bättre fordonsmodeller, men också offentligt stöd både för inköp av fordon och laddinfrastruktur. Svenska aktörer upplever att det finns en osäkerhet i hur dessa stöd ska fortsätta och i vilken form. I en nyligen släppt rapport från projektet REEL där mer än 45 aktörer gått samman för att accelerera övergången till elektriska lastbilar i regional trafik stöds argumentet att de två viktigaste styrmedlen för elektrifiering av regionala godstransporter på väg är inköpsstöd för ellastbilar och icke-publik laddinfrastruktur vid åkeriers depåer, logistikterminaler och andra godsmottagningspunkter.

De två styrmedlen bör vara grunden för de långsiktiga insatser som krävs för att åstadkomma systemförändringen, detta har andra progressiva EU-länder valt att göra för att öka omställningstakten. För att bevara vår framskjutna position i omställningen behöver nuvarande stöd bibehållas och utvecklas så att näringslivet tillsammans med det offentliga kan visa att Sverige är ett föregångsland. Detta skapar fördelar för svenska logistikaktörer och fordonsindustrin, både ur ett klimat- och konkurrensperspektiv...

Positioneringsrapporten plockades upp av Dagens Logistik, läs artikeln här! 

REEL är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Inom satsningen etablerar vi, kör och utvärderar ett 60-tal olika regionala logistikflöden i varierande typer av köruppdrag. REEL samlar transportköpare, speditörer och distributörer, åkerier, terminaloperatörer, laddpunktsoperatörer, elnätsföretag samt leverantörer av lastbilar, laddutrustning, och ledningssystem. Dessutom medverkar regioner, nationella myndigheter och universitet i detta initiativ.

Vill du veta mer om projektet REEL som elektrifierar Sveriges lastbilstransporter?

CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!
Andreas Josefsson

Andreas Josefsson

CLOSER
Projektledare