Hoppa till huvudinnehåll

REEL - fas 1

I den initiala fasen av Reel samlades en rad aktörer för att testa ett elektrifierat godstransportsystem i Mälardalen och Västra Götaland. Tillsammans testade och utvecklade de elektrifiering av regionala transporter med tunga lastbilar.

reel webb

Här samlades representanter från lastbilstillverkare, elnätsbolag, energiföretag, laddstationsoperatörer, åkare, mottagare av varutransporter och offentliga aktörer. Tillsammans testade och utvecklade elektrifiering av regionala transporter med tunga lastbilar. Man började med att transporter på upp till 30 mil i Mälardalen respektive Västra Götaland testades. 

Projektet pågick fram till och med 2021.

Resultat

 

Projektparter och fiansieringsmodell
Medverkande parter i projektet Reel är ChalmersDagabEVBoxGöteborg EnergiScaniaVattenfallDHL och Volvokoncernen. I projektet samverkar även EnergimyndighetenTrafikverket och Vinnova. De statliga myndigheterna bidrar med finansiering, sakexpertis, systemperspektiv samt synkronisering av FoI-stöd och infrastrukturåtgärder. Energimyndigheten och Vinnova finansierar med 12,5 miljoner kronor, medan projektparterna bidrar med 17,5 miljoner kronor. Projektet leds av  CLOSER.

istock ingetflygplan

Elektrifierade regionala logistikflöden

I detta arbete kommer vi göra en initial system demonstrator med batterielektriska lastbilar som nyttjar stationär laddning i Stockholm Mälardalen och Västra Götaland. Projektet ska också arbeta för...
nina mercado

Verktyg för genomförande av systemdemonstratorprojekt

Man kommer här att driva ett antal stödjande aktiviteter inom hantering av data och information, systemmodell- & strukturutveckling men även policyutveckling.