Hoppa till huvudinnehåll

Smarta trafikzoners roll i stadsplanering

Geofencing Malmö

Genom att nyttja olika former av smarta trafikzoner skapas nya möjligheter för planering, styrning och uppföljning av trafiken i en stad. För att kunna nyttja detta till sin fulla potential krävs en förståelse hos stadens medarbetare för vilka trafiksituationer där smarta trafikzoner kan vara ett verktyg och hur upphandling och inköp av olika komponenter i systemet görs på ett bra sätt.

Befintliga samt kommande policies och regelverk kan också vara viktiga att ha koll på när man jobbar med denna typ av teknik. Resultaten från dessa analyser kommer att ligga till grund för skapandet av informativ dokumentation, som kommer att erbjuda riktlinjer för hur städer kan integrera smarta trafikzoner i sin framtida stadsplanering.

Fokus för denna del av projektet är således:

  • Definiera och förstå behoven av en smart trafikzon för olika användargrupper 
  • Kartläggning och rekommendationer kopplat till policy, upphandling och inköp 
  • Förstå hur kommande policies, förordningar och direktiv på nationell och internationell nivå kan inverka på nyttjandet av smarta zoner 
  • Skapa riktlinjer som guidar städer i hur de kan inkludera smarta trafikzoner i framtida stadsplanering 

Som ett första steg har en definition av vad projektet menar med smart urban trafikzon tagits fram: 

Smart trafikzoner är datadrivna och kostnadseffektiva lösningar som är utformade med ett tydligt syfte att lösa trafik- och logistikutmaningar inom specifika geografiska områden. De kan vara statiska eller dynamiska, permanenta eller tillfälliga, med lösningar som utnyttjar datakällor och teknologier, såsom vehicle to everything (V2X), för att samla insikter och vägleda väganvändare och vägmyndigheter till önskade hållbara åtgärder.

Processen att utforma och underhålla ett smart trafikområde följer en iterativ metodik som omfattar flera intressenter och antar ett systemperspektiv.

Vad är en Smart Urban Trafikzon?

Smarta Urbana Trafikzoner

Vill du veta mer?

Kristina Andersson

Kristina Andersson

RISE
Arbetspaketledare
Felicia Hökars

Felicia Hökars

CLOSER
Projektledare
ellastbil på sergelstorg

Smarta urbana trafikzoner

Smarta urbana trafikzoner syftar till att skapa smarta lösningar i staden som bidrar till ökad flexibilitet i hur stadsrummet nyttjas, effektivare transporter och ökad trafiksäkerhet. Målet är att fylla de luckor som identifierats i tidigare steg av projektet och gräva djupare i de delar som skapar förutsättning för implementering av smarta zoner.