Hoppa till huvudinnehåll
PayItForward

PayItForward - Digitala lösningar för ett ökat återbruk av textilier

PayItForward är en förstudie som kommer att utreda förutsättningar för en effektivare e-handel. Syfte med förstudien är att öka fler produkters livslängd genom försäljning av återbrukade varor. Detta genom att skapa lärdomar från olika återbruksorganisationers affärsmodeller och digitala verktygslådor, för att skapa faktabaserade underlag som kan möjliggöra en hållbar samt digital utveckling för frivilligorganisationerna.

Textilindustrin står inför en mängd utmaningar för att minska sin klimatpåverkan. I denna förstudie har vi för avsikt att adressera hur digitala lösningar kan bidra till att öka mängden kläder som återanvänds i Sverige. Återbruket kommer att bidra med en stor miljönytta i form av minskade utsläpp vid nyproduktion av textilier och samtidigt ge sociala vinster genom frivilligorganisationers verksamheter.

I dagsläget är frivilligorganisationerna begränsade i sitt utvecklingsarbete och förlitar sig många gånger på frivilliga arbetsinsatser, men med detta projekt är ambitionen att skapa möjligheter för dem att tillsammans gå framåt, med digitaliseringen som hävstång, och möjliggöra för att fler återbrukade varor når slutkonsumenterna.

Vilka är med i projektet?

Förstudien kommer att projektledas av RISE, som har expertis inom mobilitetslösningar och cirkulär ekonomi samt lång erfarenhet av att projekleda projekt med fokus på tillämpad forskning. Övriga nyckelaktörer som deltar i arbetet är Lunds universitet, Myrorna, Björkåfrihet, Stadsmissionen (Stockholm/Göteborg), Erikshjälpen, Röda Korset.

Anne Faxer

Anne Faxér

RISE
Projektledare