Hoppa till huvudinnehåll
PayItForward

PayItForward - Digitala lösningar för ett ökat återbruk av textilier

PayItForward är en förstudie som kommer att utreda förutsättningar för en effektivare e-handel. Syfte med förstudien är att öka fler produkters livslängd genom försäljning av återbrukade varor. Detta genom att skapa lärdomar från olika återbruksorganisationers affärsmodeller och digitala verktygslådor, för att skapa faktabaserade underlag som kan möjliggöra en hållbar samt digital utveckling för frivilligorganisationerna.

Textilindustrin står inför en mängd utmaningar för att minska sin klimatpåverkan. I denna förstudie har vi för avsikt att adressera hur digitala lösningar kan bidra till att öka mängden kläder som återanvänds i Sverige. Återbruket kommer att bidra med en stor miljönytta i form av minskade utsläpp vid nyproduktion av textilier och samtidigt ge sociala vinster genom frivilligorganisationers verksamheter.

I dagsläget är frivilligorganisationerna begränsade i sitt utvecklingsarbete och förlitar sig många gånger på frivilliga arbetsinsatser, men med detta projekt är ambitionen att skapa möjligheter för dem att tillsammans gå framåt, med digitaliseringen som hävstång, och möjliggöra för att fler återbrukade varor når slutkonsumenterna.

Det förväntade resultatet är

  • En summering och visualisering av den kunskap som finns idag kring digital försäljning av återbruk samt integrerar kunskap kring hållbar e-handel.
  • Bred kunskap inom hur frivilligorganisationernas möjligheter är att hantera den digitala transformationen
  • Att ha ett underlag för att kunna veta hur framtida samverkansmodeller ser ut
  • Att ha en grund att stå på för ett större projekt med än fler intressenter

Vilka är med i projektet?

Förstudien kommer att projektledas av RISE, som har expertis inom mobilitetslösningar och cirkulär ekonomi samt lång erfarenhet av att projekleda projekt med fokus på tillämpad forskning. Övriga nyckelaktörer som deltar i arbetet är Lunds universitet, Myrorna, Björkåfrihet, Stadsmissionen (Stockholm/Göteborg), Erikshjälpen, Röda Korset.

Anne Faxer

Anne Faxér

RISE
Projektledare
E-handel 2021

ASTER

E-handeln i Sverige ökar för varje dag. Och för att svensk e-handel ska kunna bli mer hållbar behöver vi arbeta tillsammans! Nu har ett stort antal organisationer inom svensk handel samlats kring detta i en satsning för en mer hållbar e-handel. Genom forskning och nya innovationer kan vi tillsammans arbeta för en effektiv, konkurrenskraftig e-handel utan negativa effekter på klimat och hälsa.