Hoppa till huvudinnehåll

Var med och ställ om till ett fossilfritt godstransportsystem

måndag, november 25, 2019

Fossil Free Freight Challenge 2020 är en innovationstävling, vars syfte är att utmana olika organisationer inom e-handelsbranschen till att skapa en lösning som gör ett så litet fossilt fotavtryck som möjligt. Intresserad? Anmäl ditt intresse redan nu!

Till anmälan

I tider av butiksdöd och ökad e-handel sker både köp och leverans på nya sätt. Många köpbeslut sker inte längre i en fysisk butik utan i snarare i hemmet, i favoritsoffan. Samtidigt förväntar sig många en snabb och smidig hemleverans - eller där man befinner sig för tillfället - ”On the go”.

Detta gör att marknaden för leverans av både varor och tjänster är i en snabb förändring. Några ledstjärnor för marknadsaktörerna - t ex varuägare, fastighetsägare, speditörer och inte minst slutkunden är - mobilitet, flexibilitet och leveranskostnad. 

Varför en innovationstävling?

I Sverige har e-handeln ökat med 15 % under 2018, med en total omsättning på 77 miljarder SEK. Detta framhäver behovet av att e-handeln uppfyller köparnas krav på ökad flexibilitet vid anskaffningen av produkter. Behovet av godstransporter ökar och likaså CO2-utsläppen. Fossil Free Freight Challenge 2020 är innovationstävlingen som skall vända denna trenden och som kommer hjälpa Sveriges näringsliv att sträva mot minskade CO2-utsläpp. 

Förhoppningen är nu att en tävling kommer få alla innovatörer där ute att skicka in förslag som kan minska CO2-utsläppen.

Genom att arrangera Fossil Free Freight Challenge 2020 hoppas vi kunna stimulera nya tankesätt och lösningar som förbättrar konsumenternas möjlighet att e-handla med miljösmarta leveranser.

- Genom att arrangera Fossil Free Freight Challenge 2020 hoppas vi kunna stimulera nya tankesätt och lösningar som förbättrar konsumenternas möjlighet att e-handla med miljösmarta leveranser. Vår ambition med innovationstävlingen är att på ett roligt och kunskapsbyggande sätt mobilisera aktörer som tillsammans kan arbeta vidare för att bidra till ökad transporteffektivitet och minska returleveranser, utrycker Anna Björkman, som tillsammans med sin kollega Anders Forsberg representerar CLOSER

Vad hoppas vi att vinnaren kommer att bidra med?

Då Fossil Free Freight Challenge 2020 är ett projekt finansierat genom Triple F, som är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet, svarar givetvis innovationstävlingen mot samma mål som Triple F. Det vinnande bidraget kommer därför att med sin innovativa lösning bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. 

- I samband med den ökande e-handeln, behöver vi, involverade aktörer, ta ett större ansvar för att minska påfrestningen på miljön. Med denna innovationstävling hoppas vi kunna hitta lösningar som underlättar för den e-handlande kunden att välja mer hållbara alternativ där behovet av returer och snabba leveranser minskar, säger Lina Ödeen Sustainability Manager, H&M Global logistics.

Varför skall ni delta?
Genom att delta i innovationstävlingen har ni chansen att inspireras, fördjupa er kunskap på området och skapa värdefulla samarbeten med våra partners samtidigt som ni har en möjlighet att vinna 300 000 kr i finansiering via TripleF!

Fokus bör ligga på:

  • Hur nya lösningar kan utformas för att stimulera användningen av hållbara leveransmetoder.
  • Hur man proaktivt effektiviserar returleveranserna för att bli mer hållbara.
  • Lösningarna kommer bedömmas utifrån fyra kriterier: “Sustainability Potential”, “User Desirability”, “Innovation Height” and “Business Potential

Vem kan vara med och tävla:

  • Det är ett lag som skall delta
  • Ett begränsat antal lag kommer att av en jury att väljas ut för att gå vidare till att tävla
  • Lagen ska representera ett företag (små som stora), allt från start-ups och uppåt
  • Tyvärr inga studenter
  • Ni får inte tillhöra någon av partnerföretagen
  • Tävlingen gäller inom Sverige 

Fossil Free Freight Challenge 2020 är en möjlighet för er som tror sig besitta en lösning på e-handelns CO2-utsläpp.

- Fossil Free Freight Challenge 2020 är en möjlighet för er som tror sig besitta en lösning på e-handelns CO2-utsläpp. Genom att delta i innovationstävlingen har ni chansen att inspireras, fördjupa er kunskap på området och skapa värdefulla samarbeten samtidigt som ni har en möjlighet att vinna 300 000 kr i finansiering via Triple F, uttrycker Anders Hjalmasson Jordanius. Director of Research, Digital Innovation for Mobility and Transport, RISE

Faktaruta 
Projektet leds av RISE och konsortiet består av Postnord ABDHL Freight Sweden ABGöteborgs StadH & M Hennes & Mauritz Sverige ABHoudini Sportsware ABRegion JönköpingStockholms stad och CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Mer information

Läs mer om innovationstävlingen här

Läs om alla partners här

Tävlingsregler

Tävlingskalendarium

Anmäl ert förslag här