Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Trafikverket har nått vägs ände vad gäller manuella processer för rapportering av miljödata

Orden är Anders Aabakkens, teknikchef på Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll, som tillade: – Det finns ett klockrent gemensamt mål och det är standardisering och digitalisering. Budskapet under del 2 i webbinarieserien Bygglogistik, Miljödata och Sveriges miljömål var att branschen behöver kraftsamla och samverka för att lyckas nå målet.

Högre krav på rapportering 

De högre kraven kan mötas med effektivare gemensamt arbetssätt och genom digitalisering. Då minskar också administrationen och lönsamheten ökar i nästan alla byggprojekt. Ett digitalt arbetssätt förutsätter en större grad av standardisering. På en fråga till åhörarna svarade över 90 procent att ett mer standardiserat sätt att kommunicera miljödata på än vad som är fallet idag, skulle förenkla deras verksamhet. Nu behöver branschen kraftsamla. 

Digital rapportering av miljödata är en injektion för byggbranschen att ta större ansvar och snabbare steg för att minska miljöpåverkan och samtidigt skapa nya förutsättningar för större effektivitet generellt. Det är inte bara teoretiska modeller utan fungerar redan i praktiken, sa Peter Sundgren, produktions- och verksamhetsutvecklare på NCC.

Erfarenheter från e-handeln

Vi har lagt rälsen, men det krävs mer för att tågen skall gå, sa Kerstin Wiss Holmdahl från SKR, som sedan 90-talet arbetat med standardiserat informationsutbyte för inköp inom kommuner och regioner. Kerstin Wiss Holmdahl visade även på att förutsättningar och framgångsfaktorer som samverkan, stöd, utbildning och löpande utveckling är lika viktiga nu som då.

Trafikverket och deltagande byggföretag, entreprenörer och IT-företag presenterade hur man, med den digitala branschstandarden BEAst som grund, driver pilotförsök inom Trafikverkets projekt ELSA. Syfte med ELSA är att i ett första steg:

  • digitalt samla in miljödata om drivmedelsförbrukning
  • förflyttning av schaktmassor samt
  • miljövarudeklarationer, så kallade EPD

Deltagarna var mycket positiva och underströk vikten av enkelhet i arbetsprocessen för alla användare. Man berättade att lösningar som tagits fram efterfrågats av chaufförer och maskinförare redan innan de börjat rullas ut.

60 000 pappersdokument upp i molnet

Samordnande byggledaren, Håkan Simonsson på Trafikverket, berättade att 60 000 dokument försvann genom digitalisering med det nya arbetssättet – och det var bara inom ett delprojekt i Västlänken i Göteborg. Digital ordning och reda.

Anders Aabakken avslutade webinariet med blicken framåt:

Arbete pågår för att se hur Trafikverket kan driva frågan i samverkan med branschens övriga aktörer och Trafikverket kommer att ha en tung och drivande roll i detta arbete.

Fakaruta
Webbinarieserien ”Bygglogistik, Miljödata och Sveriges miljömål” anordnas av CLOSER och MIMIC-projektet i ett samarbete med Trafikverket, Stockholms stad, Sveriges Åkeriföretag och Byggherrarna. Syftet med serien är att visa på att en omställning behöver göras redan idag inom bygg-och anläggningsbranschen för att kunna nå upp till miljömålen, men också varför miljödata har en nyckelroll i omställningen. Första delen kan ni titta på och läsa om här >
Den andra delen hölls den 26 mars och visade ett antal exempel på hur ett digitalt standardiserat arbetssätt kan hantera de ökande kraven på rapportering av miljödata utan tillkommande administration, i realtid och med en hög datakvalitet. Webbinariet och presentationen från del 2 hittar ni här >