Hoppa till huvudinnehåll

Snart rullar riktigt långa lastbilar på Sveriges vägar

onsdag, maj 25, 2022

Regeringen öppnar nu för att 34,5 meter långa lastbilar ska kunna köra på svenska vägar, vilket möjliggjorts tack vare ett gediget arbete inom CLOSERs nätverk. Något som kommer att medföra stora miljö- och kostnadsvinster inte bara för den svenska transportbranschen utan också för Sverige i stort.

HCT fordon

Sveriges regering har nu skickat in förslaget till EU-kommissionen och när EU:s medlemsländer väl godkänt det kan regeringen fatta beslut. När beslutet är taget, vilket kan vara innan valet i höst, så har Transportstyrelsen och Trafikverket meddelat att de behöver ett år på sig att göra de anpassningar i regelverk och infrastruktur som krävs.

— Beskedet från regeringen var mycket efterlängtat! Detta är vad vi och våra samarbetande åkerier har arbetat uthålligt med i tio år då vi ser en stor potential med längre fordon. För oss innebär längre fordon en direkt reducering av antalet ekipage i vår fjärrtrafik och reducerade koldioxidutsläpp. Nu kvarstår det viktiga arbetet med att säkerställa ett så sammanhållet vägnät som möjligt, vilket kommer att bli helt avgörande för möjligheten att implementera.

Ida Jonsson, DB Schenker Consulting

Att tillåta längre lastbilar kan enligt Trafikverkets beräkningar minska energiförbrukningen från tunga fordon med 4-6 procent, men upp till 30 procent på enskilda fordon. Det gäller för alla typer av bränsle så som el, biogas, vätgas eller diesel.

— Vi på Scania välkomnar beskedet att regeringen vill öppna upp för transporter med längre fordonskombinationer. Detta kommer att leda till mer hållbara, effektivare och konkurrenskraftiga transporter till nytta både för samhället, industrin och för alla åkerier,

Ulf Ceder, Scania Group

— Från Volvos sida är vi mycket positiva till att Sveriges regering vill tillåta längre lastbilar på vägarna och notifierar EU om detta. Vi har arbetat länge med försök som bäddar för denna utveckling och kommer att göra allt för att stötta implementeringen,

Lena Larsson, Volvo Group

De fysiska åtgärder som behöver genomföras är att skyltar behöver adderas till trafiknätet, rondeller och terminaler behöver anpassas. Detta gäller både statliga, kommunala och privata vägar.

— Detta kommer att medföra stora miljövinster för Sverige och kostnadsbesparingar för allt från åkerier och varuägare till samhället i stort. Med rätt användning ser vi även möjligheten till att få effektivare multimodala lösningar så att det inte riskeras någon överflyttning till väg, berättar Thomas Asp, projektledare HCT-programmet, CLOSER. 

CLOSER har i tio år arbetat med att se på möjligheten att införa både tyngre och längre fordon, på de svenska vägar, i tätt samarbete med partners från både industri, akademi och samhälle. All kunskap som samlats in har presenterats för Trafikverket, Transportstyrelsen och regeringen i en mängd olika format så som rapporter och presentationer. Det är allt från akademiska rapporter till tester i verklig miljö. 

Vill du veta mer?

Fotografi på man i skjorta, leer och har en röd industriell bakgrund.

Thomas Asp

Projektledare
HCT - High CapacityTransport