Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Senior rådgivare till CLOSER

Claes Tullin arbetar sedan i oktober på Lindholmen Science Park som senior rådgivare inom energifrågor. Han kommer även arbeta inom CLOSER där han tar över ansvaret för RESCOPE.

Claes kommer närmast från RISE där han arbetat med forsknings- och innovationsfrågor i drygt två decennier, senast i rollen som innovationschef för division samhällsbyggnad. Claes eget forskningsområde är fokuserat på bioenergi och han är också adjungerad professor på energiteknik, Luleå Tekniska Universitet.

Inom CLOSER arbetar Claes förnärvarande med frågor kopplade till flytande biogas och vätgas. Han kommer också att hålla i Trafikverkets doktorandnätverk Rescope som bland annat syftar till att ge doktorander och unga forskare inom Trafikverkets intresseområden möjlighet att nätverka sinsemellan och med avnämare av forskningsresultaten.

- Att skapa goda förutsättningar för olika aktörer i innovationssystemet är i sig viktigt men för att möta dagens utmaningar, inte minst på klimatområdet, krävs effektiv samverkan i hela innovationskedjan hela vägen från finansiering av grundläggande forskning till implementering av nya tjänster, produkter och processer, säger Claes.