Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Doktorandnätverk

Doktorandnätverk - CLOSER

Under 2016 startades nätverket Rescope med det övergripande syftet att öka samverkan mellan akademi och praktik samt för att öka förståelsen för strategiska frågor inom infrastruktur och transportområdet. 

Rescope vänder sig till doktorander och nyblivna forskare som är inom fem år från disputation, och på något sätt utför forskning kopplad till Trafikverkets ansvarsområden.

Nätverket är ett samarbete mellan CLOSER och Trafikverket, som arbetar för att skapa långsiktiga samarbeten med universitet och högskolor över hela landet för att gemensamt över tid attrahera fler skickliga forskare. Med Rescope vill vi ge doktorander möjlighet att närma sig praktiken och förbereda för vidare forskning eller framtida arbete inom näringsliv och myndigheter. Vi ser en stor fördel i att samla tvärvetenskaplig forskning och att bygga relationer inom forskningen, som kan sammanföras med industri och samhälle bland annat genom CLOSERs och Trafikverkets nätverk för att långsiktigt adressera relevanta utmaningar på en nationell och internationell nivå. 

Målet är att doktorander och forskare ska nätverka med varandra och att Trafikverket och branschen ska kunna få tydligare mottagare av doktoranders arbeten och därigenom möjliggöra bättre genomslag för forskningsresultaten.

Några delmål är att nätverket förväntas: 

 • Bidra till praktisk och operativ förståelse av samhällets utmaningar för doktorander inom Trafikverkets ansvarsområden
 • Samla och synliggöra FoU-satsningar inom infrastruktur och samhällsbyggande m a p doktorander
 • Bidra till att synliggöra FoU-behov t ex systemövergripande frågor
 • Bidra till att identifiera direkta och indirekta resultat av forskningen för ökat nyttiggörande
 • Bidra till att säkra kompetensförsörjningen inför de framtida utmaningarna inom infrastruktur och transport
 • Främja samverkan mellan akademin och Trafikverket och underlätta rekrytering av disputerade forskare hos Trafikverket och andra aktörer

Planerade aktiviteter:

 • Två träffar per år med aktuella keynotes, workshops, studiebesök och mingelaktiviteter
 • Vid intresse och i mån av möjlighet erbjuds mentorer från Trafikverket eller annan relevant partner
 • Utbyte av information mellan träffarna - främst via LinkedIn

Kommunikationen kring de aktiviteter som anordnas inom Rescope kommer att ske genom mail och LinkedIn, där en sluten grupp finns.

För ytterligare information, se också Trafikverket

För att gå med i nätverket, kontakta:

 • Claes Tullin
  Senior Rådgivare
  Rescope, elektrifiering