Hoppa till huvudinnehåll

Nu startar testet med nya leveranslösningar i Stockholm city!

I mars startar ett projekt för att testa och lära om samlastning. Syftet är att tillsammans effektivisera transporterna i Stockholm city för att minska såväl trängsel som utsläpp och skapa en mer attraktiv gatumiljö. Flera publika verksamheter är redan med i testet. Det går bra att anmäla sig och ansluta till testet löpande under 2024. Välkommen! 

HITS-NoHa - kopia

Lugna och mindre trafikerade gator innebär fördelar som minskade utsläpp, minskat buller, säkrare miljö, ökad tillgänglighet och möjlighet att använda gatan på olika sätt. Dessa faktorer kan bidra till att attrahera fler besökare till städer. För att minska utsläppen från godstransporter planerar Stockholms stad för att införa miljözon klass 3. Det innebär att bara utsläppsfria lätta fordon får köra i de utpekade områdena. För tunga fordon tillåts laddhybrid. Läs mer.

Samlastningstest för minskade transporter

Som ett led i att minska antalet transporter kommer ett samlastningstest att genomföras inom området som avgränsas av Hamngatan, Sveavägen, Kungsgatan och Birger Jarlsgatan i Stockholms city. Syftet är att undersöka, testa och lära vilka möjligheter som finns med en mer effektiv och centraliserad samlastning. I testet ingår också att förstå och utveckla vad som krävs för att få till en fungerande samlastningslösning. Testet är en del av HITS-projektet.

 

Det är mycket glädjande att fastighetsägarna vill vara med och bidra till lugna, attraktiva och utsläppsfria gatumiljöer. Jag hoppas att flera av deras kommersiella hyresgäster vill vara med i samlastningstestet som är en del av detta arbete. Genom att vara med i testet kommer din verksamhet också vara väl förberedd inför Stadens införande av miljözon klass 3. 

Victoria Herslöf, Stockholms stad.

Vill din verksamhet också vara med i testet?

Stockholms stad är initiativtagare till projektet. I projektet medverkar också fastighetsägarna Vasakronan, Fabege, AMF fastigheter och Pembroke. Nu söker Stockholms stad och fastighetsägarna verksamheter i området som avgränsas av Hamngatan, Sveavägen, Kungsgatan och Birger Jarlsgatan som vill testa ett nytt sätt att leverera gods. Var med från början och påverka trafik, miljö och skapa en bra leveranstjänst med era grannar. 

Testet startar 6 mars och hittills har 12 verksamheter anmält sig. Testet pågår året ut och det går bra att ansluta sig vid flera tillfällen under året.

Se kontaktpersoner längre ned på sidan om din verksamhet är intresserad av att vara med i testet. 

 

Vi vill vara med att förbättra miljön och minska trafiken. Det känns som en självklarhet för oss. Företaget har mål inom hållbarhet och miljö och det är kul att det finns saker som vi anställda kan göra för att påverka miljön utanför kontorets gränser.

- Kaj Tekari, Group Workplace Manager, King

HITS, samlastning - Händer runt ett paket

Vilka fördelar innebär samlastning?

  • Leveranser kommer vid ett tillfälle under dagen. 
  • Samlade leveranser innebär mer tid för kärnverksamheten.
  • Leveransen kommer från samma aktör vilket ökar förutsättningarna för personlig service.
  • Mindre trafik och mindre utsläpp från era leveranser.
  • Sammantaget bidrar det till en lugnare och mer attraktiv stadsmiljö. 


Genom att vara med i testet har ni påbörjat anpassningen till miljözon klass 3. 

Hur går testet till? 

1. Du som deltar i testet adresserar dina varubeställningar till ett lager i Årsta med c/o-adress. 
2. Där lastas din och dina grannars beställningar över till en ellastbil som kör in till Stockholms City. Denna samlastning innebär att markant färre fordon behöver köra in i City.
3. Ellastbilen kör till ett lager i Sergelhuset i City. Där lastas varorna om till små elfordon och levererar till dig och dina grannar efter era verksamheters behov.

HITS-Karta-NoHa

Du kommer att få dina leveranser på detta sätt under hela året med målsättningen att fortsätta även efter det. Testet kommer att utvärderas löpande för att kunna förbättra samlastningslösningen. Vi som arbetar med projektet kommer därför vilja ha en kontinuerlig dialog med er som deltar i testet.

Det kostar inget att vara med i testet. Du bidrar med tid genom att medverka vid några uppföljning- och utvärderingstillfällen. 

Anmälan sker löpande till sin fastighetsägare. Se kontaktuppgifter längre ned.

Var med och gör skillnad när Stockholms stad ska nå sitt mål att bli en mer levande och attraktiv stad. Med gemensamma krafter kan vi forma framtidens transportsystem och bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Var med i testet där vi genom samlastning minskar trafik och utsläpp, bidrar till tystare, säkrare gator och effektivare leveranser.

Projektdeltagarna vid AMF Fastigheter, Fabege, Hufvudstaden, Pembroke och Vasakronan.

Kontakta gärna någon av fastighetsägarna om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse!