Hoppa till huvudinnehåll

Samlastning för högre servicenivå i täta städer

tisdag, maj 21, 2019

- Om vi lyckas kombinera Leveransboxarna med samlastningen på Lindholmen kan Lindholmsleveransen lösa sista milen-problematiken och samtidigt erbjuda en mycket hög servicenivå som jag tror blir en väldigt attraktiv tjänst. Det säger Louise Larsson, ansvarig för Stadsdelsnära samlastning inom ramen för DenCity.

Stadsdelsnära samlastning är nära integrerat med flera andra delar av DenCity projektet och tillsammans utgör de kärnan inom stadsutveckling i DenCity. I konceptet ingår en utvecklad betalningsmodell och utvecklade tilläggstjänster för en helhetslösning som öppnar upp för högre servicenivå för boende, besökare och verksamma i staden. 

Den 10 maj var det inom Stadsdelsnära samlastning ett studiebesök i Jönköping där Södra Munksjön AB, Alwex samlastingscentral, Jönköpings kommun samt BRF Hästkon besöktes. 

Under studiebesöket visade kommunen på hur de använder sig av samlastning för leveranser till skolor, äldreboende och andra enheter. Samlastningscentralen opereras av Alwex som även bjöd in för att visa hur de arbetar. Slutligen illustrerade Södra Munksjön Utvecklings AB på hur de när de bygger nya bostäder och områden kan implementera DenCitys lösningar och koncept. I BRF Hästskon demonstrerade leverantören Renz sina installerade fastighetsboxar som har varit i drift i lite över ett år.

Vi ställde några frågor till Louise Larsson om studiebesöket.

Vad av det du sett idag var det som du kände var det som var mest relevant för DenCity?
- Det var väldigt intressant att både få se hur Jönköpings samordnade varudistribution fungerar i verkligheten och få höra hur kommunen tänkt och arbetat för att införa det för staden. Samlastningsterminalen för att det är viktigt för oss som jobbar med konceptutveckling i DenCity att förstå de fysiska och logistiska förutsättningarna vi behöver förhålla oss till när vi planerar för att det ska bli så bra det kan bli.

Och vad är mest relevant för ditt arbetspaket?
- Eftersom vi jobbar med en innovationsupphandling av en driftoperatör till samlastningen på Lindholmen var det perfekt att få höra hur samlastningen i Jönköping fungerar direkt ur operatörens perspektiv – det skapar större förståelse för vad som krävs för att det ska fungera!

- Leveransboxarna i kvarteret Hästskon som infördes inom ramen för DenCity har vi fått höra mycket om under projektets gång så det var spännande att få se dem i verkligheten och få en demonstration av hur konceptet fungerar i olika situationer. Om vi lyckas kombinera detta med samlastningen på Lindholmen kan Lindholmsleveransen lösa sista milen-problematiken till leveransboxarna och samtidigt erbjuda en mycket hög servicenivå som jag tror blir en väldigt attraktiv tjänst.

Vad är det du tagit del av idag är det du känner kan replikeras av andra städer i framtiden?
- Helst skulle alla städer införa sådana här system – det blir tydligt när en får höra om effekterna som olika lösningar har gett! Genom DenCity kan vi förhoppningsvis också visa på hur kombinationerna av lösningarna kan ge ännu större effekter än lösningarna var för sig, och det blir det viktigaste att sprida till andra städer.

Vad är ditt helhets intryck av dagen?
- Det var en spännande dag med rum för intressanta diskussioner och mycket frågor. Det är fantastiskt att få möta så öppna människor som gärna berättar och delar med sig av erfarenheter så att vi kan lära oss av varandra.

Mer info om DenCity

Mer info om Stadsdelsnära samlastning

För mer info kontakta: 
Louise Larsson
0728-56 64 80
louise.larsson@alvstranden.goteborg.se