Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

DenCity steg 3

dencity_hubben_vision

DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer och bidrar främst till samhällsutmaningen Hållbara städer och samhällen. DenCity kommer efter steg 3 att ha bidragit till radikalt nytänkande och skapat innovativa processer för hållbar förtätning med goda stadsmiljöer och minskad trafikintensitet i komplexa stadsutvecklingsprocesser.

Urbaniseringen är ett faktum och 2050 beräknas mer än 80% av Europas befolkning bo i städer. I Sverige bor redan nu 90 % i städer och denna andel förväntas öka ytterligare. Samtidigt som våra städer förtätas och det blir större konkurrens om det attraktiva gaturummet ökar ständigt behovet av transport, av såväl människor som gods. Vi ser en ökad efterfrågan på individuellt anpassade transportlösningar och nya handelsvanor. I DenCity3 kommer de redan internationellt uppmärksammade lösningarna för yteffektiv mobilitet framtagna i DenCity2 skalas upp och genomföras i längre piloter, förberedas för implementering och sätta Sverige i framkant för skalbara innovativa mobilitetslösningar och hållbar stadsutveckling. Efter steg 3 kommer projektet ha bidragit till radikalt nytänkande och skapat innovativa processer för hållbar förtätning med goda stadsmiljöer och minskad trafikintensitet.

DenCity utgörs av 5 kompletterande koncept som tar ett unikt grepp på den urbana transportkedjan. Genom att integrera transportfrågor i stadsutvecklingsprocessen och utveckla, testa och implementera ny teknik och transportlösningar kan vi bygga smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i. Ett brett konsortium från industri, samhällsaktörer och akademi testar och implementerar tjänster- och koncept med möjliggörande teknik så som digitalisering, elektrifiering och transport på vatten. En övergripande leverans från projektet är en implementeringsguide, där resultat från teknik- och tjänsteutveckling, piloter och processutveckling kommer generaliseras och framgångsfaktorer tas fram för att skapa förutsättningar för implementering i kommande stads- och fastighetsutveckling samt uppväxling av utvecklade lösningar.

Mål

Målet ar att skala upp och implementera lösningar for hållbara transporter i täta stadsdelar med höga krav pa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet.

Brett partnerskap 

Projektet har en mångfacetterad inriktning och leveranserna kommer kunna realiseras tack vare aktivt engagemang från ett flertal olika branscher:

 

Läs mer:

Globala målen  
DenCity steg 2 - resultat 
CLOSER 
Vinnova - Utmaningsdriven Innovation