Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetet driver utveckling - viktigt för både stad och affär

fredag, mars 20, 2020

Ambitionen om en hållbar stadsutveckling ökar snabbt, vilket ställer tydliga krav på såväl nya lösningar som nya samarbetspartners. - Som stadens energibolag måste vi samverka och göra gemensam sak med tunga aktörer inom näringslivet. Tillsammans blir vi en stark kraft för påverkan och förändring, säger Henrik Forsgren, senior projektledare på F&U-avdelningen på Göteborg Energi.

Göteborg står mitt i sitt största utvecklingssprång någonsin. Till 2035 ska 80 000 nya bostäder och arbetsplatser byggas, vilket ger en ordentligt förtätad stadsbild med helt andra förutsättningar. Och Göteborg är inte ensamma. Nya stadsdelar och moderna utvecklingsområden med stark hållbarhetsagenda växer fram i flera svenska kommuner.

- Förändringsresan har rivstartat. Exempelvis kommer elnätet att utvecklas mer de närmaste fem till tio åren än vad som skett de senaste 70. Göteborg Energi måste snabbt följa med i utvecklingen och vara en möjliggörare. Dialogen med näringsliv och akademi är oerhört viktig för att fånga upp trender och behov, säger Henrik Forsgren.

Parterna vid samma bord
I projektet DenCity, som leds av CLOSER vid Lindholmen Science Park, utvecklas och testas hållbara gods- och persontransporter med utgångspunkt från den täta staden. Förutom Göteborg Energi ingår fler än 30 organisationer inom kommun, akademi och näringsliv i satsningen.

- I ett utvecklingsprojekt möts parterna vid samma bord, vilket annars inte är helt självklart. Tillsammans utformar vi lösningar och affärsmodeller, men vi identifierar också hinder som vi gemensamt behöver adressera om vi ska nå en modern stadsutveckling med elektrifierade transporter. Det kan gälla påverkan för att nå en utbyggd laddinfrastruktur snabbare eller diskussioner om regler som vi önskar justera för att elektrifierade lastbilar ska få köra i stadskärnan, säger Fredrik Cederstav, projektledare på AB Volvo som ingår i DenCity.

Gynna varandras utveckling
Under projektperioden har AB Volvo lanserat två modeller av ellastbilar för stadsdistribution och sophämtning som körs inom ramen för DenCity. Exempelvis testas färskvaruleveranser till 13 Coop-butiker i centrala Göteborg.

- Utan projektet är det inte säkert att vi hade haft Sveriges första snabbladdare för tunga fordon i Göteborg. Den ger oss unika möjligheter att utvärdera hur våra bilar fungerar kommersiellt, vad kunden önskar och fältstudier med chaufförerna. Detta är viktig input till oss för både vår affär och vår fortsatta teknikutveckling. Det är även värdefull information för energibolaget och inblandade kommunala aktörer så att de kan anpassa sig till en förändrad marknad, säger Fredrik Cederstav.