Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hur kan längre fordon införas i Sverige och vilken forskning behöver genomföras

Den 24 januari samlades en stor del av godstransportbranschen för att delta i en workshop ledd av det nationella HCT-programmet som projektleds av CLOSER. Den 21 januari i år införde Finland utökad maxlängd till 34,5 meter jämfört med Sveriges nuvarande 25,25 meter, därför var syftet med workshopen att diskutera relevanta frågeställningar gällande hur, när och om längre fordon kan införas även i Sverige.
hctworkshop

Frågorna som ställdes inför workshopen: 

  • Hur längre fordon kan införas även i Sverige?
  • Hur vi identifiera var i Sverige det är möjligt?
  • Vilka typer av försök med långa fordon som är intressanta för de olika godstransportaktörerna?
  • Vad som bidrar med mest nytta?

Workshopen inleddes av Bo Hallams ordförande & Thomas Asp, projektledare HCT vid CLOSER,  som berättade om det arbete som CLOSER utfört inom det nationella HCT-programmet.
Ladda ner presentationen här

Julia Brandt, Trafikverket fortsatte efter det att beskriva regeringsuppdraget”Uppdrag att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet”.
​Ladda ner presentationen här

Pär Ekström, Transporstyrelsen satte in deltagarna iförsöksverksamhet och hur en ansökningsprocess ser ut för längre fordon.
​Ladda ner presentationen här

Maria Nilsson-Öhman från DHL berättade om deras syn och perspektiv på längre fordon och de möjligheter som skapas.
​Ladda ner presentationen här

Lena Larsson från Volvo Lastvagnar berättade om långa fordon ur en fordonstillverkares perspektiv.
​Ladda ner presentationen här

Slutligen berättade Thomas Asp, om forskningsbehov inom logistiksegmentet gällande HCT från den uppdaterade färdplanen.
​Ladda ner presentationen här

Workshopen cirkulerade kring ovan syfte – med fokus på frågeställningarna ”Vart och hur bör längre fordon införas?” och ”Vilka typer av försök med långa fordon är särskilt intressanta och bidrar med mest nytta?”.

- Det är precis denna typ av arenor som vi behöver mötas i för att förankra arbetet inom det nationella HCT-programmet och ta det framåt för fler rätt försök med längre fordon, säger Viktor Åkesson ansvarig för arbetspaketet Systemeffekter och Logistik inom HCT-programmet och som även är koordinator för den uppdaterade färdplanen HCT väg i Sverige. 

- Det är också ett exemplariskt sätt för flertalet stora aktörer samt intressenter att kunna bidra till regeringsuppdraget gällande längre lastbilar i Sverige, fortsätter Åkesson. 

- Viktigt att vi använder erfarenheter från öppnandet av BK4 och att öppnandet görs så snart det är möjligt t ex att tillåten bruttovikt höjs efterhand som broarna förstärks, uttrycker Asp.