Hoppa till huvudinnehåll

HITS växlar upp - från teori till verklighet

fredag, maj 26, 2023

Från teorier till test. HITS-projektet som söker lösningar på transportsituationen i framtidens städer växlar nu upp och börjar testa olika teorier i verkliga miljöer i Stockholm. Här berättar projektledare Elisabeth Hörnfeldt från Scania vad som är aktuellt inom projektet.

Elisabeth Hörnfeldt-Scania

Hur ska varor levereras i en trafikintensiv miljö? Vilka miljökrav måste lösas och vilka lagar gäller? Frågorna är många och för att hitta svaren måste många olika instanser samarbeta på ett helt nytt sätt. Målbilden är smidiga transportlösningar i innerstäder redan 2030.

- Vi utgår från tre olika angreppsvinklar. Först är det att försöka förstå hur vi kan effektivisera transporter i städer genom att undvika rusningstrafik, utnyttja befintlig infrastruktur och optimera fyllnadsgraden på alla fordon. Det andra är att förstå hur vi bäst kan samutnyttja transporter, lastytor och de utrymmen där fordonen opererar. Och det tredje området är hur vi bäst utnyttjar framtida teknologier som digitalisering och automatisering och elektrifiering, förklarar Elisabeth. 

Många intressenter måste samarbeta

En del av utmaningen är befintliga lagar som inte hängt med i utvecklingen av nya tysta batteridrivna fordon. Där lagen fortfarande tror att en transport bullrar och är skadlig för miljön. Att tillåta nattliga leveranser skulle öppna upp för mindre trängsel på gatorna under rusningstrafik och förbättra arbetsmiljön för förarna. Det skulle också föra med sig säkrare leveranser till bland annat skolor och sjukhus då de kan ske på tider då det inte är så mycket folk i rörelse. Samordningen av transporter gynnar både fastighetsägare och staden då trafiken minskar. Transportköpare, transportörer och i många fall även transportmottagarna vinner på ett samarbete, speciellt när det handlar om datadelning och systemintegrering.

Verkliga tester

Tidigare forskning har visat på en effektiviseringspotential upp till 40 procent genom att köra nattetid. Nu breddas fokuset med fler hållbarhetsfrågor, personsäkerhetsfrågor och andra säkerhetsrelaterade frågor. Under sommaren 2023 inleder transportföretaget HAVI Log flera piloter med obemannade off peakleveranser till olika McDonalds restauranger i Stockholms innerstad. I Södertörns kommuner kommer Widriksson att köra samordnade off peaktransporter till ålderdomshem för att testa hur flöden kan effektiviseras och skapa säkra utomhusmiljöer för de boende.

Genom mätningar och modellering av transportupplägg har en vision skapats för hur hållbar distribution av gods kan ske i distriktet norr om Hamngatan (NoHa) i Stockholm. Ambitionen är att lära sig vilka utmaningar som uppstår när teorier möter verklighet genom ett flertal piloter.

- För att få till en förändring har fastighetsägarna identifierats som en viktig målgrupp, säger Elisabeth Hörnfeldt och lyfter fram dynamiska och fysiska lagrings- och omlastningspunkter som ett exempel där fastighetsägarnas engagemang blir nödvändigt.

Kan man testa en framtid?

Projektet har utvecklat tre scenarier som nu gör det möjligt att utforska en mängd olika frågor för urban logistik. Genom dem kan flera projektparter i samverkan på ett nytt och mer öppet sätt inspireras och diskutera hur det är möjligt att lösa nuvarande utmaningar i en framtid. Ett annat område som testas är hur samma fordon, gärna autonomt, kan leverera varor till flera mottagare på ett ställe och sedan ta med sig avfall från dessa därifrån. En lösning som skulle vara bra för både fastighetsägare och miljö.

Det är många parter som är inblandade och villiga till att lära nytt och se hur transportsituationen i städer kan förbättras.

- Det är en av de verkliga styrkorna med det här projektet, alla inblandades vilja att samarbeta och förändra, avslutar Elisabeth.

Ta del av mer information.