Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fortkörare i Stockholm ska stoppas med geofencing

I NyTeknik kan du läsa om hur Stockholms stad ska, inom två års tid, göra det omöjligt att köra för fort med kommunens egna fordon. Daniel Helldén, trafikborgarråd för Miljöpartiet, vill att alla bilar i innerstaden så småningom ska tvingas underkasta sig teknik för geofencing, ett program drivet av CLOSER och Trafikverket.
Foto: Jon Flobrant, Unsplash

När Stockholms styrande politiker presenterade budgeten för 2020 fanns geostaket, eller geofencing, med i planerna där 1,5 miljoner kronor ska användas för att dra igång geofencing för stadens egna fordon. Geofencing innebär att fordons egenskaper, i detta fall hastighet, kan påverkas inom utpekade områden för att säkerställa ökad trafiksäkerhet. Fullskalig implementering kräver många olika utvecklingssteg och samverkan, vilket är syftet med forsknings- och innovationsprogrammet för geofencing, som projektleds av CLOSER och Trafikverket.

Läs hela nyheten i NyTeknik här

- Vad gäller Stockholms stads flotta av fordon är det ca 900 stycken och de byts ut rullande efter 7 år eller 12 000 mil. Ca 100-150 fordon byts ut varje år. Intelligent Speed Assistance (ISA) har testats tidigare och visade ofta fel i förhållande till verklig hastighetsgräns. Nu används elektronisk körjournal för uppföljning av att hastigheten hålls. Alla nya fordon ska vara el, laddhybrid för minst 3,5 mil el eller gas enligt bonus i bonus/malus. Nu försöker stadens fleet managers förstå vad som finns att köpa på marknaden för att jobba mot målet i budget, berättar Robin Billsjö, Godsstrateg Trafikkontoret Stockholms stad. Robin representerar även Stockholms stad i Geofencing programmet. 

Läs mer om Geofencing här

I programmet Geofencing, som projektleds av CLOSER, vid Lindholmen Science Park och Trafikverket, deltar även Transportstyrelsen, Stockholms stad, Göteborg stad, Scania, Veoneer, Volvo Cars och Volvo Group. Programmet pågår fram till december 2022 där fler partners beräknas ansluta under tiden.