Hoppa till huvudinnehåll

Integrerade systemlösningar

Data

För att möjliggöra kommunikation mellan staden (som väghållare), fordon, sensorer och trafikanter krävs datautbytesplattformar som möjliggör datautbytet mellan olika aktörer i systemet. Hur det här ska fungera och se ut i framtiden behöver utredas ytterligare, vilket är fokus för denna del av projektet.

I de tester som utförs ansvarar Technolution för den gemensamma systemlösningen. De har skapat en central datautbytesplattform som sedan aktörer som deltar i testerna kan leverera och hämta data ifrån. De stöttar också städerna med att omarbeta data som ska kommuniceras ut från deras interna system så de kan bli maskinläsbara för mottagarna.   

Med kunskap från testerna och tidigare kunskaper om datautbytesplattformer kommer vi undersöka hur detta ekosystem kan se ut för att möjliggöra interoperabilitet i hela datautbyteskedjan, mellan stad, infrastruktur och fordon. Vi ska också säkerställa att kommunikationen till fordon tas emot korrekt oavsett fleet managementsystem och fordonsmärke. Utöver detta kommer även säkerhetsaspekterna i systemlösningen att utredas och rekommendationer tas fram.

Sammanfattningsvis kommer denna del av projektet att: 

  • Stötta piloterna som testar smarta lösningar genom att skapa en central datautbytesplattform 
  • Ta fram rekommendationer för standardisering av datautbytesnoder längs hela kedjan 
  • Ta fram rekommendationer för ökad säkerhet i systemet 

Vill du veta mer?

Felicia Hökars

Felicia Hökars

CLOSER
Projektledare
ellastbil på sergelstorg

Smarta urbana trafikzoner

Smarta urbana trafikzoner syftar till att skapa smarta lösningar i staden som bidrar till ökad flexibilitet i hur stadsrummet nyttjas, effektivare transporter och ökad trafiksäkerhet. Målet är att fylla de luckor som identifierats i tidigare steg av projektet och gräva djupare i de delar som skapar förutsättning för implementering av smarta zoner.