Hoppa till huvudinnehåll

Data, kartläggning, kvalitet och värdegenerering

Svensk gata

En av grundstenarna för smarta trafikzoner är insamling, bearbetning, hantering och kommunikation av olika former av data. För att smarta system ska fungera krävs data att bygga beslut på.

Med data menas olika former av trafikdata (trafikregler, trafikräkningar, olycksdata, trafiksituation osv), omgivningsdata (luftkvalitet, väder, buller osv) och övrig bakgrundsdata (vägnät, demografi, klimat osv). Viss data kan finnas tillgänglig i olika befintliga databaser medan annan data behöver mätas och samlas in, vilket kan göras olika typer av sensorer och mätinstrument (kamerasensorer, slangmätningsutrustning, radar etc.) eller från fordonsflottor. Beroende på vad för typ av smart trafikzon som ska utformas krävs olika typer data, men också krav på kvaliteten på data kan variera. I vissa fall kanske en slangmätning kan vara tillräckligt medan i andra fall krävs det avancerad sensorteknik för att ta rätt beslut. 

Inom denna del av projektet kommer vi att förstå vilken data som behövs för olika tillämpningar och vilken data som redan finns tillgänglig, samt att bedöma kvaliteten på denna data.

Vill du veta mer?

ellastbil på sergelstorg

Smarta urbana trafikzoner

Smarta urbana trafikzoner syftar till att skapa smarta lösningar i staden som bidrar till ökad flexibilitet i hur stadsrummet nyttjas, effektivare transporter och ökad trafiksäkerhet. Målet är att fylla de luckor som identifierats i tidigare steg av projektet och gräva djupare i de delar som skapar förutsättning för implementering av smarta zoner.