Hoppa till huvudinnehåll

Analyser, modeller och simuleringar för uppskalning

Göteborg city2

Projektets övergripande mål är att skapa insikter som möjliggör bedömning av kostnader, effekter och modeller för design och uppskalning av smarta trafikzoner. Utvärderingen kommer ske både på en övergripande nivå för att skala upp smarta trafikzoner generellt och på pilotnivå där respektive test utvärderas utifrån uppsatta mål.

Vi kommer utveckla en generell metodologi för utvärdering av uppskalningseffekter. Detta inkluderar modellering och simulering, utvärdering av förare och trafikdeltagares attityder, bedömning av säkerhetspotential och kostnadsanalys. Denna metodologi kommer att anpassas till varje pilots unika data och behov. 

Vidare kommer modeller för uppskalning att utvecklas och tillämpas på varje pilotspecifikt scenario. Resultaten kommer att sammanställas och generaliseras för att analysera uppskalningspotentialen för samtliga tre piloter inom de fyra utvärderingsområdena. Genom detta arbete strävar projektet efter att skapa en grund för framtida stadsplanering med smarta trafikzoner. 

Arbetet leds av KTH och genomförs tillsammans med VTI, Göteborgs universitet och RISE.  

Vill du veta mer?

Wilco Burghout

Wilco Burghout

KTH
Föreståndare Centre for Traffic Research
Felicia Hökars

Felicia Hökars

CLOSER
Projektledare
ellastbil på sergelstorg

Smarta urbana trafikzoner

Smarta urbana trafikzoner syftar till att skapa smarta lösningar i staden som bidrar till ökad flexibilitet i hur stadsrummet nyttjas, effektivare transporter och ökad trafiksäkerhet. Målet är att fylla de luckor som identifierats i tidigare steg av projektet och gräva djupare i de delar som skapar förutsättning för implementering av smarta zoner.