Hoppa till huvudinnehåll

Systemeffekter

Denna del av projektet kommer att studera vilka effekter som de åtgärder som genomförs i projektet kan ha på samhället och dess invånare. Fokus kommer att vara på att studera Trafiksäkerhet, hälsa och miljö.

Amita roy

Vad gäller trafiksäkerhet och hälsa så kommer projektet att analysera hur de åtgärder som genomförs i städerna kan bidra till att minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafikmiljön och avseende miljöeffekter så kan det handla om koldioxidutsläpp och buller. Det kommer även att studeras hur företag och myndigheter kan samverka för att få teknologin på plats med tema innovationsdrivet värdeskapande, samarbete och uppskalning. Det här arbetet kommer leda till en hållbar affärsmodell för uppskalningen av smarta zoner. Genom systemanalyserna så säkerställs även att nyttan är tillräckligt stor för att gå vidare med en bredare implementering av smarta zoner.