Hoppa till huvudinnehåll

Smarta zoner

Denna del av projektet ämnar till att utarbeta specifikationer och krav för en digital lösning och dataprotokoll som möjliggör implementering av smarta zoner baserat på befintliga standarder. Dessutom visa på hur den definierade lösningen kan integreras i väghållarnas befintliga system och processer.

ap4

Utvecklingen mot smarta städer innebär att fler och fler system kopplas upp och möjliggör en förbättrad förmåga att förstå vad som händer i staden. men också att styra hur staden används i hållbar riktning. Stockholm och Göteborg är två svenska städer som varit tidigt ute med att testa nya lösningar med syfte att skapa attraktiva och tillgängliga städer för alla. Samma trend finns på europeisk nivå där konceptet Urban Vehicle Access Restrictions (UVAR) börjar utvecklas och implemtenteras. Att dynamiskt villkora olika typer av transporter i staden förutsätter att det finns digitala system på plats med möjlighet att både skicka och ta emot  information till och från externa aktörer samt länka samman olika system som används av väghållaren.

För att skapa förutsättningar för en utveckling i denna riktning kommer detta arbete dels klargöra vilken aktör eller aktörer som ska ha tillgång till informationen och skapa beslutsunderlag för fordonen i smarta zoner. Dels sammanställa kunskap gällande tekniska specifikationer, processvägledning, ansvar och roller för att framställa en kravspecifikation för hur smarta zoner ska integreras och implementeras i städer.

Trafikverket och Technolution kommer utföra kartläggning av behovet för den tekniska lösningen som möjliggör de föreslagna demonstratorerna samt skapa en översikt över pågående initiativ på europeisk nivå för att säkerställa att lösningen är långsiktigt hållbar.

Technolution kommer att skapa och tillhandahålla den övergripande digitala infrastrukturlösningen som krävs för att utföra samtliga demonstratorer. Genom arbete tillsammans med övriga aktörer kommer denna lösning som testas i demonstratorerna möjliggöra skapandet och användandet av smarta zoner i städer samt frambringa hur den ska integreras med andra nuvarande och framtida system.