Hoppa till huvudinnehåll

TREE: Transition to efficient electrified forestry transport

Lastbil som laddar

TREE adresserar samhällsutmaningen att på ett effektivt sätt ställa om till elektrifierade tunga vägtransporter. TREE fokuserar på skogsnäringen, som utgör 20 % av Sveriges tunga vägtransporter.

En övergång till elektrifierade fordon inom skogssektorn skulle ha en markant inverkan på minskningen av Sveriges CO2-utsläpp, samtidigt som resultat och kunskap kommer att bli överförbara till andra branscher. För att ställa om till fossilfria transporter behövs en systemomställning, där vi tillsammans utvecklar affärsmodeller, logistikplanering och teknik.

Projektets övergripande mål är att bidra till att 50 % av skogsbrukets nya lastbilar är elektrifierade år 2030. För att åstadkomma detta planeras en systemdemonstrator fördelad på sju siter. Systemdemonstratorn kommer att innehålla innovativa tekniska lösningar, affärsmodeller anpassade för elektrifierade transporter, och test av planeringsstrategier och verktyg. Projektet kommer även bygga kunskap om inverkan av policies och omvärldsfaktorer, samt ta fram en branschgemensam roadmap för omställning.

Faktaruta

Skogforsk, skogsbrukets gemensamma forskningsinstitut, är koordinator för projektet tillsammans med nätverksorganisationen CLOSER vid Lindholmen Science Park. I projektet medverkar ytterligare 20 partners, inklusive skogsbolag, logistikföretag, åkerier, laddbolag, teknikföretag, samt universitet.

Projektet pågår 2023-11-20 – 2026-11-19 med stöd från FoU-programmet FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) hos Vinnova.

CLOSERs roll

CLOSER är biträdande projektledare och har ansvar för två av de större arbetspaketen: Demonstration av elektrifierade logistikupplägg, som handlar om att koordinera arbetet i de 7 olika siterna och EL & laddning som handlar om att testa och utvärdera olika upplägg kopplat till det. 

Vision, syfte och mål

Vision

Effektiva, elektrifierade skogstransporter som är del i den gröna omställningen.

Syfte

Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets vägtransporter genom att undanröja systembarriärer.

Övergripande mål

Bidra till att 50 % av skogsbrukets nya lastbilar är elektrifierade år 2030. Elektrifiering av 50 % av lastbilstransporterna motsvarar minskade CO2-utsläpp på cirka 260 000 ton per år.

Projektmål

 • Iterativ demonstration och utvärdering av logistiklösning med elektrifierade fordon.
   
 • Kunskap om utformning och val av plats för laddstationer och mobila energihubbars roll i systemet.
   
 • Verifierade insikter i styrkor och svagheter av olika strategier för logistik- och transportplanering.
   
 • Utvecklade affärsmodeller, som är samskapade i värdekedjan
   
 • Skapa övergripande systemförståelse.
   
 • Accelerera transformationen till elektrifierade transporter bortanför projektpartners.

Genomförande: systemdemonstrator med siter som nav för kunskapsbyggande

För att lyckas med elektrifiering av tunga transporter krävs både flera mindre och större tekniska lösningar, och förändringar inom affärsmodeller, organisation och beteende, infrastruktur, och regelverk och policies förverkligas. Dessa behöver läggas samman som bitarna i ett pussel. Projektet kommer att realisera lösningar och förändringar i en omfattande systemdemonstration, som fördelas på sju olika platser. Lösningarna som demonstreras inkluderar elektriska timmer- och flisbilar, elektriska HCT-fordon, mobila energihubbar, e-trailer, och avancerad ruttplanering. Siterna blir nav för kunskapsbyggande, forskning och innovation inom fordonstekniska innovation, el och laddning, transportplanering, affärsmodeller, och systemförståelse. Baserat på kunskapen i projektet kommer en roadmap för omställning av skogsbrukets transporter tas fram och kommuniceras.

Vill du veta mer?

David Fridner

David Fridner

Projektledare