Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Digitalisering av godstransportkedjor

Under våren 2017 startade ett nytt projekt som koordineras av CLOSER med Lunds Tekniska Högskola som teknisk projektledare. Projektet heter Digitalisering av godstransportkedjor och har som mål att effektivisera godstransporter genom att digitalisera transportkedjorna för att öka transparensen och på så vis möjliggöra för köparen att se hur varan transporterats. Detta ger i sin tur köparen möjlighet att välja den vara som transporterats på det mest hållbara sättet. Projektet finansieras med stöd av Vinnova, och drivs inom ramen för regeringsuppdraget “Digitalisering av svensk industri”.

Digitaliseringen, och transparensen som den möjliggör, är en nyckel till hållbara transporter. När transportköpare och konsumenter förstår hur en vara har producerats och transporterats kan deras val påverka för att uppnå hållbara, effektiva och trafiksäkra transportupplägg. Transparens möjliggör för branschledande aktörer att visa köparna att de arbetar aktivt med att använda de mest effektiva transportslagen, miljövänliga fordon och hållbara sociala villkor för de människor som arbetar i distributionen. 

Problemen i transportbranschen är flera och “transporternas svarta hål”, det vill säga att köparna inte ser hur en vara har transporterats, leder till ineffektiva, miljömässigt och socialt ohållbara transporter. 

Projektet kommer att resultera i en faktisk tjänst som driftsätts med hjälp av projektparterna Bring SCM, Unifaun och IBM, och som planeras bli startskottet för en ny våg av digitalisering inom svensk, och på sikt europeisk, transportnäring. 

Tre huvudsakliga arbetspaket bedrivs initialt parallellt:

 • Integrationsanalys
 • Identitetshantering
 • Certifieringstjänster

Slutligen kommer de olika komponenterna i arbetspaketen att vävas samman och demonstreras. Demonstratorn testas i Brings produktionsmiljö och kommer visas i en miniatyrmodell där ett exempelföretag kopplas mot testinsatser av respektive komponenter, för att möjliggöra live-tester av systemet.

Projektmedlemmar:
Bring SCM, Unifaun, Cybercom, IBM, BTF, Naturskyddsföreningen, Lunds Tekniska Högskola och CLOSER.

Publikationer

Rapporter

 • Ring road logistics - efficient use of infrastructure

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 1.65 MB)
 • Digitalisering av godstransportkedjor

  Publicerad den 23 februari 2018
  Visa (pdf 692.36 KB)
 • Blockchains as a solution for traceability and transparency

  Publicerad den 23 februari 2018
  Visa (pdf 3.12 MB)