Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Vatten- och järnväg möjliggör effektiv och klimatsmart bygglogistik

Städer blir tätare och för att bygga dem behöver många olika trafikslag användas för att det ska ske med så liten påverkan på miljön i staden. – Ligger byggarbetsplatsen vid eller nära en järnvägsstation eller hamn bör man nyttja dessa transportslag då det bidrar till mindre trängsel både på byggarbetsplatsen men också i städerna och på våra leder, säger Anna Fredriksson, biträdande professor, Bygglogistikgruppen, KTS, Linköpings Universitet.
Här lossades tidigare i vår ett 40-tal nya moduler till det pågående bygget av temporära bostäder på Kvillepiren, Frihamnen i Göteborg. Ett projekt som koordineras av Älvstranden Utveckling.

I projektet MIMIC som projektleds av CLOSER ser vi över hur olika delar av logistikkedjan kan minska trängsel och effektivisera när man bygger centralt i städer. Som en del av detta är att se över sätt att transportera som inte används i den utsträckning som skulle kunna vara möjligt, t ex vatten- och järnväg. 

Förvaring när man bygger i staden

Idag går 90% av alla transporter av byggmaterial på väg och variationen på storlek på det som transporteras är stor. I undantagsfall kan vissa små paket transporteras med cykel, men det mestamaterialet är stort, tungt och otympligt och på en byggarbetsplats i en stad råder det ofta brist på yta. 

- Om det dyker upp förseningar på en byggarbetsplats och material som redan är på väg behöver annfre65-anna-fredriksson_1.jpglagras så går det nästan aldrig på själva bygget. Sker transporten med lastbil så behöver lastbilen stanna på vägen alternativt behövs en plats att förvara på skapas provisoriskt. Sker transporten istället med båt eller tåg kan materialet oftast lagras i hamnen eller på en bangård utan problem, berättar Anna FredrikssonLinköpings Universitet

Bara en sådan sak som att det börjar regna gör så att vissa moment på en byggarbetsplats inte kan utföras och en akut försening sker, vilket om godset transporteras med lastbil behöver vänta längs vägen. Men sker transporten med båt eller järnväg, kan godset lätt förvaras i hamn eller på en bangård.

- Något som är viktigt att tänka på är, att kan man inte transportera godset hela vägen fram på vatten eller järnväg behöver det inte vara ett hinder. Det kan istället ses som en möjlighet till att slippa de riktigt tunga lastbilarnas färd genom staden och godset kan istället transporteras på minder lastbilar sista biten. Om godset kommer från en stor led med tung lastbil behöver det ofta köras genom de centrala delarna av en stad. Men kommer godset från en järnvägsstation eller ännu hellre en hamn, som oftast ligger på andra sidan staden, så slipper man i många fall köra genom centrum, förklarar Anna Fredriksson. 

Frihamnen i Göteborg testar vattenvägarna 

Något som är perfekt att köras på vatten är stora material så som husmoduler och i Göteborg har man nu testat detta. Anna Fredriksson säger att Göteborg har stor potential att nyttja vattnet i större utsträckning än det görs idag. 

Stefan Pirhonen, projektledare Älvstranden Utveckling, berättar hur man i Frihamnen, som ligger centralt belägen i Göteborg, har testat att just använda fartyg till att transportera material till ett byggprojekt

Som en del av Göteborgs Stads och Älvstranden Utvecklings arbete med att utveckla Frihamnen så byggs där just nu modulhus på Kvillepiren med tidsbegränsade bygglov. Modulerna transporteras med fartyg från Litauen. 

stefan.jpg- En av de första fördelarna vi ser är att istället för att transporten sker med lastbil och varje lastbil kommer med två moduler åt gången, så kommer fartyget med 48 moduler på en och samma gång. Detta gör att det tar en dag att lasta av modulerna, sedan kan bygget fortskrida och hantverkarna blir inte avbrutna av fler leveranser, berättar Stefan Pirhonen. 

Stefan Pirhonen fortsätter förklara att fördelarna med detta sätt att transportera inte bara gör att man kan bygga effektivare, det har även en stor miljöpåverkan.

Men den största av alla fördelar är ändå minskningen av koldioxidutsläppen. Genom att ett fartyg kommer med 48 moduler istället för att 24 lastbilar kommer med materialet så minskar vi koldioxidutsläppen med ca 60%.