Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Utvecklingen av godstransporter går som på räls

Under våren publicerades Regeringens nya godsstrategi, en strategi som stämmer väl samman med den satsning som görs inom godstrafik vid det europeiska samverkansprojektet Shift2Rail.
Foto: Morgan Paine/Unsplash

Den nya godsstrategin syftar till att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara lösningar för hela godstransportområdet. Detta är en strategi som går helt i linje med den utveckling som idag sker inom det europeiska samverkansprojektet Shift2Rail där CLOSER via Lindholmen Science Park fungerar som koordinator inom ett av delprojekten.

Inom Shift2Rails godstrafiksatsning utvecklas olika områden som är särskilt viktiga för att erhålla en gemensam, transporteffektiv och hållbar godstrafik inom Europa. 

janbergstrand_1.jpg– Strategierna passar som hand i handske, menar Jan Bergstrand, koordinator i Godsprogrammet Shift2Rail, och fortsätter, – Vi har tagit fram en handlingsplan för godstrafik på järnväg och den är en ytterligare konkretisering av regeringens godsstrategi och tydliggör vad vi behöver prioritera inom godstrafik på järnvägen, säger Jan.

Arbetet inom Shift2Rail sker genom samverkan mellan myndigheter, akademi och näringsliv och programmet utlyser forskning och innovation riktade dels mot medlemmarna inom Shift2Rail, dels till den öppna marknaden.

Arbetet organiseras kring ett antal prioriterade områden/nyttor där alla områden skall demonstreras innan programmets slut.

Läs hela Trafikverkets artikel här

 

Läs mer om godssatsningen inom Shift2Rail