Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Tystare sophämtning i Vasastan

Inom projektet Sendsmart pågår en fältstudie i smartare och tystare hämtning av avfall i centrum. Avfall och återvinning är ett av fokusområdena inom projektet Sendsmart där vi utvecklar, testar och utvärderar nya innovativa lösningar för en grönare och mer effektiv hämtning av avfall.

I april startar ett fältprov i Vasastan, Göteborg som berör 176 hushåll vid 23 stycken portar, där vi mäter ljudkällor under hantering av avfallshämtning. En forskare kommer att följa med på rutten för att dokumentera avvikelser t.ex. höga ljud. Förhoppningsvis kan vi förbättra transporter under tidig morgon och sen kväll som inte är möjliga med dagens krav på ljudnivå. Därmed kan en mer gynnsam fördelning av transporter göras som minskar belastningen på infrastrukturen, minska trängsel och miljöpåverkan samt möjliggöra en effektivare hantering.

Fälttestet kommer att utvärderas genom bland annat en enkät till berörda hushåll. Studien utgör ett underlag för att utveckla befintligt regelverk i samarbete med berörda förvaltningar.

Läs mer om Sendsmart